Kunder och egen kontroll viktiga drivkrafter för tjänsteföretagare

Kunder och egen kontroll viktiga drivkrafter för tjänsteföretagare 50 procent av tjänsteföretagarna i Almegas Tjänstepaneler anger att de startat eget företag för att få kontroll över tid, kvalitet etc. Lika många anser också att mötet med kunderna är en viktig drivkraft. Andra motiv och drivkrafter för att starta och driva tjänsteföretag är t ex "entreprenörsanda" och "ett starkt intresse för området". Endast åtta procent anger "tjäna pengar" som en viktig drivkraft. Bland det mest positiva (förutom mötet med kunder) anges "att vidareutveckla verksamheten", "att råda över sin egen situation" och "att få tjäna pengar på något jag tycker är roligt". Det mest negativa med att driva eget tjänsteföretag är enligt respondenterna i TjänstePanelen "skattelagstiftningen" (t ex bolags- och förmögenhetsskatten), "ekonomiska risker" och annan lagstiftning (t ex arbetsrätten). - Detta visar att det finns helt andra drivkrafter än vad vissa politiker ser, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega. En del politiker tycks i sitt beslutsfattande utgå från att vinstintresset är en företagares starkaste drivkraft. Men i vår medlemsundersökning visar sig positiva krafter som öppenhet mot kunder och entreprenörsanda vara en starkare drivkraft än vad t ex pengar är. - Om vi kunde få våra politiker att ha en större tilltro till tjänsteföretagare verkliga drivkrafter och deras förmåga att skapa tillväxt och välstånd i Sverige så skulle vi förmodligen också ha en mer flexibel och modern lagstiftning än vad vi ser idag. Mer om resultaten i Almegas TjänstePaneler kommer under måndagens seminarium på Wisby hotells trädgård kl 13.00-15.00. Där diskuterar Tina Dellham Carlén, Almega tjänsteföretagares drivkrafter med bland andra Magnus Aronsson, vd ESBRI, Per Bill, riksdagsledamot (m) och Ardalan Shekarabi, förbundsordförande, SSU. Almegas Tjänstepaneler om drivkrafter, nr 8 och 9, finns att läsa på www.almega.se/presservice. Där finns även foto på Ulf Lindberg. Kontakta oss för mer information: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51. Yvonne Gustavsson, ansvarig Tjänstepanelen, 070-345 68 48 Tjänstepanelen är Almegas egen webbpanel - en panel som syftar till att snabbt ta tempen bland Sveriges företagare i aktuella frågor. Enkäten distribueras via Almegas veckobrev samt till en panel bestående av cirka 500 slumpmässigt utvalda företagare från något av Almegas medlemsförbund: Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation, Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Almega Samhall, Medie- och Informationsarbetsgivarna, Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna. Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se