Mytbildningen om privat vård har varit framgångsrik

Mytbildningen om privat vård har varit framgångsrik En Skopundersökning på uppdrag av Vårdföretagarna visar att varannan svensk anser att flera av de vanligaste myterna som sprids kring privat bedriven vård och omsorg stämmer. Ungefär hälften av befolkningen instämmer i myter om att den privata driften innebär att man vänder sig till rika personer, att landstingsekonomin utarmas och att personal och patienter vantrivs. I rapporten "Myter och fakta" som presenterades i Almedalen i Visby i dag redovisas fakta om privat bedriven vård och omsorg samt resultatet från en ny Skopundersökning om svenska folkets uppfattning om myter kring privat vård och omsorg. - Myterna sprids för att dölja att de privata vårdgivarna ger vård och omsorg på samma villkor, till samma avgift och med lika hög eller högre kvalitet som landsting och kommuner. Flera undersökningar visar dessutom att patienterna är mer nöjda med privat bedriven än offentlig vård och att personalen trivs bättre, säger Ari Kirvesniemi, Vårdföretagarnas förbundsdirektör. - De som sprider lögner och ger näring åt missuppfattningar om privat bedriven vård och omsorg har uppenbarligen lyckats. Det finns av allt att döma starka intressen som vill förhindra att överlägsna exempel från privat bedriven vård och omsorg synliggörs. I stället utmålas en negativ bild av den privat bedrivna vården och omsorgen, säger Ari Kirvesniemi. Vårdföretagarnas rapport bemöter sex vanliga myter om privat bedriven vård och omsorg. För vardera av dessa sex myter har en opinionsundersökning bland svenska folket genomförts. Undersökningen visar att krafterna som håller myterna vid liv har lyckats väl. - Missförstånd och missuppfattningar kan ursäktas. Medveten mytspridning måste bemötas med fakta. Det är syftet med dagens rapport, avslutar Ari Kirvesniemi. För ytterligare information: Förbundsdirektör Ari Kirvesniemi, 070-345 69 99 För information och beställning av hela rapporten: Eva-Karin Anderman, 0703-45 68 91 Omkring 1 800 privata vård- och omsorgsföretag i Sverige är anslutna till Vårdföretagarna. Tillsammans har de cirka 39 000 årsanställda. Många drivs som småföretag med bara några få medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se