Presentation av första tjänstebarometern

Stefan Fölster presenterar den första Tjänstebarometern i samband med seminariet En värld av tjänster Tisdagen den 14 mars presenterar Stefan Fölster, VD för Handelns Utredningsinstitut, resultaten från den första Tjänstebarometern. Utredningen är gjord på uppdrag av Forum för tjänsteföretagare, www.tjansteforum.org, och är den första mätningen av tjänstesektorns utveckling. Tjänstebarometern kommer att presenteras regelbundet och utkomma varje kvartal. Presentationen sker i samband med seminariet En värld av tjänster där forskare och närmare 300 företrädare för tjänstesektorn kommer att diskutera och ge sin syn på framtiden för branschen. Diskussionen blir vägledande för valet av frågor som Forum för tjänsteföretagare kommer att driva de närmaste åren. - Seminariet En värld av tjänster äger rum på Moderna museet i Stockholm den 14 mars kl 14-17. Stefan Fölster kommer att presentera Tjänstebarometern kl 14. - Anmälan till almega.epost@almega.se eller per fax 08-762 69 48, tel 08-762 69 50 [Program bifogas] För mer information kontakta: Jonas Milton Förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden 08 - 762 69 74 eller jonas.milton@almega.se Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. Föredragshållare och ungefärliga hålltider: 14.00 Anders Johnson författare till "Ett land av tjänster - Sveriges väg från löpande band till bredband", gör en exposé över tjänstesamhällets framväxt. 14.15 Stefan Fölster vd för Handelns Utredningsinstitut, presenterar tjänstebarometern med sanningar och myter om tjänstesektorn. 14.50 Kaffepaus 15.20 Tommy Hellström SAF, chef för marknad, skissar på faktorer för den goda arbetsplatsen. 15.40 Sven-Erik Johansson professor i företagsekonomi, diskuterar kring hur man kan värdera tjänsteföretag vars tillgångar till huvuddelen är immateriella. 16.00 Magnus Henrekson docent vid Handelshögskolan, resonerar över tjänstesektorns möjligheter i den nya ekonomin. 16.20 Staffan Ivarsson vd Bahnhof Internet AB, tidigare projektledare vid RRVs avdelning för effektivitetsrevision. Den nya tjänsteekonomin gör välfärdsstaten sårbar Övriga medverkande: Anastasia Georgiadou vd Svensk Assistans- och Handikappservice Från ideellt engagemang till företagare på en expansiv marknad. Anders Hultin vd Kunskapsskolan Krävs det alternativa skolor för att få förnyelse? Lars Hjalmarson vd Medihem Vårdmarknaden - från ingenting till en växande framtidssektor. Juan Vallejo vd Securitas i Sverige Vad händer med ett svenskt tjänsteföretag som på några år blir ett internationellt jätteföretag? Maria Nilsson v vd Manpower Från förlegad pigdebatt till "Nisses" betydelse för svensk ekonomi och tillväxt. Jonas Milton förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden Kollektivavtalen i tjänstesamhället. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Prenumerera

Dokument & länkar