Pressinbjudan: Vilken plats har städbranschen i framtidens e-Europa?

Pressinbjudan Vilken plats har städbranschen i framtidens e-Europa? Företrädare från städbranschen kräver politiska åtgärder. Har vi råd med personalintensiva tjänster i framtidens kunskapssamhälle? Hur ska till exempel behovet av personlig service tillgodoses när andelen äldre ökar? Europas rengöringsbransch sysselsätter 2,5 miljoner anställda, därtill kommer ett stort antal sysselsatta inom den svarta ekonomin. Den svarta ekonomin anses av många som den snabbast växande ekonomin i Europa. Vad vill Europeiska unionen med sin sysselsättningsstrategi? Den 20 februari möts städbranschens arbetsgivare och fack från Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien samt Norge för att diskutera branschens krav och förutsättningar för att på ett positivt sätt kunna bidra till den Europeiska sysselsättningsstrategin. Inbjudna talare kommer att från olika utgångspunkter visa på branschens sysselsättningspotential, hur framtidens arbetskraft rekryteras och utbildas, möjligheter till positiv påverkan i jämställdhets och integrationsfrågor. Vidare kommer branschens stora påverkan på allas miljö att belysas. Ministern vid näringsdepartementet Ulrika Messing talar vid mötet klockan 15.00. Slutsatserna från diskussionerna kommer att överlämnas till EU:s stats- och regeringschefer och EU:s medlemsländer inför sysselsättningstoppmötet i Stockholm. Mötet äger rum vid Garnisonen, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm. Se bifogat program. Kontaktperson: Karin Stenberg, tel 070-345 69 96 Programme Stockholm conference on Job Opportunities within the Cleaning Sector 8.30 Registration and coffee 9.30 Welcome Barbro Palmerlund, Fastighetsanställdas förbund Katarina Novák, ALMEGA Serviceentreprenörerna 9.40 Opening Speech Representatives from The European Institutions 10.00 Employment potential Statistics, market development Stefan Fölster, HUI within the service sector from a European and a national point of view Regional and local dimension of Roger Kaliff, Cleaning Services the Committee of the Regions Branch statistics Olivier Richard EFCI European employment strategy Bernadette Tesch- Ségol, UNI Europa Pascal Six, EFCI 11.15 Quality of jobs, qualification, adaptability The social agenda Rudi Delarue, DGV The Social Partners 12.00 Lunch 13.00 Quality of jobs, qualification, adaptability, cont.. ISS example Thomas Kolbe, ISS Sverige The UNI-Europa position and Mick Graham, GMB experiences from UK 13.30 Health and Safety Presentation from Belgium Dan Plaum/Hilde Engels Better Cleaning, better health,Henk Otto, EFCI better environment Technical Committee 14.00 Integration and Equality European and Swedish policy Anita Trogen, Swedish Employers Confederation Experiences from France Carole Santès, FAR 15.00 Conclusions by the social partners 15.10 The Swedish minister Ulrika Messing 16.00 Closing of the conference ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00270/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar