Snålhet bedrar vishet!

Snålhet bedrar vishet! - Nu visar sig det som alla befarat, att landstingen i sin jakt på kostnader drar på sig böter för orimliga övertidsuttag. Region Skåne och Landstinget Jämtland, som idag förekommer i media med anledning av böter för stora övertidsuttag för sjuksköterskor, är sannolikt bara två exempel på hur fel det kan bli när sjukvårdshuvudmännen försöker att vara "dumsnåla". Det säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega i en kommentar till uppgifterna att Region Skåne tvingas betala 650 000 kronor i böter med anledning av för stort övertidsuttag vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. - Istället för att aktivt arbeta tillsammans med de entreprenörer som finns inom bemanningsbranschen för att lösa både kortsiktiga övertidstoppar och långsiktig bemanning av avdelningar, har landstingen valt att försöka göra allt på egen hand. Nu ser vi tyvärr resultatet av denna egen-regi-verksamhet fortsätter Eva Östling Ollén. De företag som är verksamma inom bemanningsbranschen har både kunskapen och möjligheterna att se till så att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. - Landstingens beslut att under det senaste året inte arbeta tillsammans med bemanningsföretagen har påverkat bemanningsbranschen negativt. Nu visar det sig att detta drabbat deras egen verksamhet negativt och att det var ett felaktigt beslut som antagligen kostar mer än vad de trodde att de skulle spara in, avslutar Eva Östling Ollén. För ytterligare kommentarer var vänlig kontakta Eva Östling Ollén, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Almega 070 345 69 68 Joakim Bogdanoff, Konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv 070 345 64 52 Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människors enbart efter kunskaper och kompetens. Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040706BIT20420/wkr0001.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar