Svensk Lokförarförening lägger ytterligare ett konfliktvarsel: Nu drabbas även godstrafiken

Svensk Lokförarförening lägger ytterligare ett konfliktvarsel: Nu drabbas även godstrafiken Svensk Lokförarförening, SLFF, lägger nu ytterligare ett konfliktvarsel knappt en vecka efter det förra. Det nya varslet gäller arbetsnedläggelse för SLFFs drygt 100 medlemmar i Green Cargo (d v s godstrafik) Arbetsnedläggelsen startar den 11 oktober kl 00.00 och avslutas den 14 oktober 08.00. -Det är obegripligt att vi får ytterligare ett varsel trots att vi gjort mycket klart att vi inte kommer att teckna ett eget kollektivavtal med SLFF, säger Jonas Milton, förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden. Tillsammans med det tidigare varslet mot SJAB innebär det nya varslet att den svenska tågtrafiken är konfliktdrabbad från 9 oktober till 14 oktober med svåra störningar i både person- och godstrafiken som följd. ALMEGA tecknade i maj 2001 ett kollektivavtal med SEKO och ST för medarbetarna på företagen inom spårtrafiken. Det avtalet gäller drygt 15 000 personer, inklusive ca 2 500 lokförare. Det befintliga kollektivavtalet gäller även de ca 400 lokförare som är anslutna till SLFF. -SLFF agerar helt oberoende av träffade kollektivavtal, avslutar Jonas Milton. Det är ansvarslöst och ett missbruk av konflikträtten. Varför får inte SLFF något avtal? · I branschen finns totalt 15.000 medarbetare varav ca 2.500 är lokförare · Det finns ett kollektivavtal med SEKO och ST som gäller alla i branschen - även lokförarna · SLFF är en utbrytargrupp med särkrav för en minoritet av lokförarna · Lagstiftningen på arbetsmarknaden fungerar inte med konkurrerande utbrytargrupper som driver särkrav Därför får inte SLFF något avtal! Kontaktpersoner: Jonas Milton, förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden, tel: 08-762 69 74, mobil: 070-345 69 74 Harriet Lövén, bitr förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden, tel: 08-762 68 82, mobil: 070-345 68 82 Pressjour: Yvonne Gustavsson, informatör ALMEGA, tel: 08-762 68 48, mobil: 070-345 68 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01240/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar