Tjänsteföretagen kan ordna 500 000 nya jobb

Tjänsteföretagen kan ordna 500 000 nya jobb Tjänstesektorn är framgångsrik och har haft en nettotillväxt av jobb de senaste tio åren. Det finns goda förutsättningar för att denna positiva tillväxt ska fortsätta men då krävs en modernisering av lagar och ökade incitament för tjänsteföretagen att utvecklas. - Det finns fyra stora problem på den svenska arbetsmarknaden, säger Jonas Milton, vd Almega. De är att en kvarts miljon människor är öppet arbetslösa, att ett för stort antal personer befinner i s k arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att många invandrare har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och att alltför många är sjukskrivna. Dessa problem är dock inte olösbara utan kan åtgärdas av tjänsteföretagen. I stort sett alla jobb som tillkom i Sverige på 1990-talet tillkom i tjänstesektorn. Tjänsteföretagen behöver dock stöd från både politiker och arbetsmarknadens parter för att kunna tillhandahålla de uppskattningsvis 500 000 potentiella jobb som kan komma att finnas inom tjänstesektorn under de närmaste tio åren. - Det behövs förändring inom två områden, anser Jonas Milton. Den första är att det på arbetsmarknaden behövs en ny, flexibel samsyn om att det är på företagen som lönebildning och övriga avtalsfrågor ska bestämmas. Den andra är att vi behöver lagar och regler som är anpassade för 2000-talet. Detta gäller t ex arbetsrätten och skattelagstiftningen. - Den första förändringen tar vi på Almega initiativ till i höst då vi kommer att bjuda in fackliga företrädare inom tjänstesektorn för att se om vi i god "saltsjöbadsanda"kan finna gemensamma ståndpunkter och förhållningssätt för att underlätta tjänstesektorns utveckling. Vilka förändringar som behövs för att de 500 000 jobben ska kunna skapas debatteras på Almegas seminarium "Vi fixar jobben" i Wisby hotells trädgård den 8 juli kl 13.00. Almegas vd Jonas Milton diskuterar t ex med Jan Grönlund, stadssekreterare Näringsdepartementet, Sandro Scocco, direktör AMS och ÅsaTorstensson, riksdagsledamot Centern. Kl 17.00 diskuterar Jonas Milton även arbetsmarknadens parters ansvar för tillväxten med Björn Bergman, ordförande för Ledarna. Plats: Wisby hotells trädgård. Rapporten Vi fixar jobben - tjänstesektorn som jobbskapare finns att läsa på www.almega.se/presservice. Kontakta oss för mer information: Jonas Milton, vd Almega, 070-345 69 74 Yvonne Gustavsson, Almega, 070-345 68 48 Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se