Tre av fyra svenskar tycker det är bra med offentligt finansierade alternativ för skolan

Tre av fyra svenskar tycker det är bra med offentligt finansierade alternativ för skolan Enligt en ny SIFO-undersökning om valfrihet, som gjordes på uppdrag av Almega i juni 2004, är minst sex av tio svenskar positiva till valfrihet inom en rad områden. Sju av tio är positiva till att kunna välja telefonbolag och drygt nio av tio är positiva till mångfald i antalet radio- och tv-kanaler. Nästan lika många, knappt nio av tio är positiva till att kunna välja mellan olika tandvårdsalternativ. - Detta visar med all önskvärd tydlighet att vi är redo för ytterligare förändringar i form av ökad valfrihet i välfärden, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega. Det svenska reformarbete som inleddes under 1990-talet är redan accepterat och de verksamheter som startades då är redan en etablerad del av samhällslivet. Den danska regeringen genomförde 2002 en rad valfrihetsreformer inom välfärden i syfte att stärka medborgarnas inflytande och öka kvaliteten. Man har nu ambitionen att de valfrihetsreformer som hittills genomförts ska samlas i en övergripande lag - lov om frit valg. Den nya lagen förväntas behandlas i Folketinget under hösten. Vilka politiska beslut som behövs för att gå vidare med förnyelsen av den svenska offentliga sektorn och hur medborgarnas valfrihet kan öka ytterligare diskuteras av bland andra Widar Andersson (s), Mats Gerdau, kommunalråd (m) Nacka, Louise Saabye Host, finansministeriet Danmark, Shori Zand, vd Barnmorskemottagningen Storken och Lars Weiss, författare och mediekonsult fredagen den 9 juli kl 13.00 på Wisby hotells trädgård SIFO-undersökningen om svenskars attityder valfrihet: Från monopol till valfrihet - tjänsteföretag som förnyare av offentlig sektor finns att läsa på www.almega.se/presservice. Kontakta oss för mer information: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51. Yvonne Gustavsson, Almega, 070-345 68 48 Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för drygt 200 miljarder kronor årligen. Det motsvarar cirka åtta procent av BNP. Svensk Teknik och Design inom Almega är arbetsgivar- och branschorganisation för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen. Medlemsföretagen har totalt cirka 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se