Varför får inte Svensk Lokförarförening ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna?

Varför får inte Svensk Lokförarförening ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna? Svensk Lokförarförening, SLFF, strejkar fr o m idag för att få ett eget kollektivavtal, något som arbetsgivarna och ALMEGA säger nej till. Anledningen är att det med dagens lagstiftning inte är rimligt att teckna olika kollektivavtal med flera fackliga föreningar. Bakgrunden till den pågående konflikten är svår att förstå för dem som inte är direkt insatta i frågan. Anledningen till att arbetsgivarna säger nej är att arbetsmarknadslagstiftningen bygger på kollektivavtal med så kallade representativa fackliga organisationer. Att vara representativ innebär i detta sammanhang att ta ansvar för helheten och inte bara för sina egna medlemmar. Det innebär även att de parter som får avtalsrätten får också en rad andra rättigheter i de företag som omfattas av avtalet; rätt till förhandlingar enligt MBL och LAS, rätt till styrelserepresentation, betald ledighet för förtroendemän, rätt till egna turordningslistor i händelse av neddragningar m m. Kollektivavtalet ligger också till grund för anställningsavtalen. Varje nytt kollektivavtal ger nya system för företagen vad gäller löne- och anställningsvillkor liksom för relationerna till facken på arbetsplatsen. Vi söker därför begränsa antalet avtal på arbetsplatserna. För järnvägsanställda, däribland lokförare, gäller redan ett kollektivavtal med fredsplikt som tecknades med SEKO och ST efter förhandlingar i våras. - ALMEGA och järnvägsföretagen måste agera i konsekvens med den struktur och det läge som råder på arbetsmarknaden, säger ALMEGAs VD Göran Trogen. Vi kan inte ge SLFF ett eget kollektivavtalssystem för den lilla grupp, ca 400 personer, det gäller och med de följder det skulle få för anställningsvillkor och fackliga relationer. - Om fler organisationer skulle uppträda som SLFF skulle vi snart få kaos på arbetsmarknaden, fortsätter Göran Trogen. Det finns många fack som har medlemmar där andra organisationer har avtalsrätten. De företräder sina medlemmar utan att strejka för egna avtal och samarbetar med de andra facken. Dessa fack accepterar att de största organisationerna träffar avtal och nöjer sig med att stödja sina medlemmar mot bakgrund av de avtal som finns. - SLFF accepterar tyvärr inte det mönster som finns på arbetsmarknaden som vi andra ställer upp på. Det är företagen och resenärerna som får betala det höga priset för detta, säger Göran Trogen. SLFF, som står utanför LO, bryter de etablerade mönster som finns och strejkar för att få eget avtal och bättre förmåner än den majoritet av järnvägsanställda och andra lokförare som är medlemmar i SEKO och ST. Tågföretagen och ALMEGA måste agera utifrån den situation och den lagstiftning som råder på arbetstmarknaden. Det innebär att vi bestämt avvisar kravet på ett eget kollektivavtal för SLFF. Kontaktpersoner: Göran Trogen, vd ALMEGA, tel 08-762 69 60, mobil 070-345 69 60 Jonas Milton, förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteföretagen, tel 08-762 69 74, mobil 070-345 69 74 Pressjour: Yvonne Gustavsson, tel 08-762 68 48, mobil 070-345 68 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar