Vild T-banestrejk raserar trovärdigheten för den svenska modellen

- Att fredsplikt inte kan hållas raserar trovärdigheten för den svenska modellen, säger Jonas Milton, vd för Almega, med anledning av att T-baneförare i Stockholm gått ut i en vild strejk.

- Dagens vilda aktion i Stockholms T-bana är ytterligare ett exempel på åsidosättande av fredsplikten och visar att den svenska avtalsmodellen inte fungerar utan behöver reformeras. - Den vilda konflikten är särskilt allvarlig då den slårt hårt mot resenärer på väg till sina arbeten. För mer information: Jonas Milton vd för Almega tel. 08-762 69 74 mobil. 070-345 69 74 Anders Broberg presschef för Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar