Almi Företagspartner startar riskkapitalbolag

Almi Företagspartner startar i samarbete med regionala aktörer riskkapitalbolag. Syftet är att öka tillgången på riskkapital till företag i tidiga skeden och företag i expansionsfaser.Satsningen möjliggörs genom att EU öppnat för möjligheten att använda strukturfondsmedel för riskkapitalsatsningar. Samarbetet mellan Almi och de regionala aktörerna innebär att man tillsammans bidrar med hälften av kapitalet, den andra hälften kommer att ansökas från EU:s strukturfondsmedel. Det totala kapitalet beräknas bli närmare 1 miljard kronor efter att samtliga åtta dotterbolag har bildats.
De fem regionala riskkapitalbolag som nu bildas omfattar följande län:

1. Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.
2. Västra Götaland, Halland och Värmland.
3. Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland.
4. Jämtland och Västernorrland.
5. Gävleborg och Dalarna.

Almi arbetar idag huvudsakligen med utlåning till små och medelstora företag samt till nyföretagande. Nu breddas finansieringsverksamheten till att även omfatta riskkapital och syftet är att öka tillgången på riskkapital till företag i tidiga skeden med tillväxtpotential och expansionsfaser.
Det privata riskkapitalet har ofta ett mindre intresse av att investera i riktigt tidiga skeden och här har Almi Invest en marknadskompletterande roll att fylla. Almi Invest investeringar ska alltid ske med en privat aktör som partner. Satsningen ska därmed bidra till att mer av det privata riskkapitalet riktas mot tidiga skeden.

- Det råder idag brist på riskkapital för företag och projekt i tidiga skeden. Det är viktigt för tillväxten i Sverige att dessa företag och projekt får möjlighet att utvecklas. Vi har drivit den här processen under en längre tid och jag är nu mycket glad att vi i samarbete med de regionala aktörerna kan bilda Almi Invest med dotterbolag, säger Göran Lundwall koncernchef Almi Företagspartner.

Verksamhen i Almi Invest beräknas starta under kvartal 1 2009.

För ytterligare information kontakta: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
Anna Hallberg, Vice vd Almi Företagspartner, tel 073-208 16 00.

Almi Företagspartner Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera