ALMI satsar på kvinnor med idéer

Nu blir det enklare för kvinnor att finansiera bra idéer. ALMI avsätter 10 miljoner kronor som reserveras enbart för innovativa kvinnor Programmet ger fler kvinnor möjlighet att finansiera innovationsprojekt. Det gäller idéer om nya produkter och tjänster och täcker alla branscher. Programmet pågår fram till årsskiftet och förväntas stödja 100 nya innovationsprojekt.- Eftersom en stor del kvinnor finns i tjänstesektorn blir det intressant att se om antalet tjänsteinnovationer kommer att öka. Inom vård och omsorg till exempel, borde det finnas potential att skapa nya företag kring nya innovativa tjänster, säger Göran Lundwall koncernchef på ALMI Företagspartner.

Öka kvinnors företagande ALMI satsar på kvinnors företagande. Målet är att öka kvinnors företagande genom att ha en högre andel kvinnor bland kunderna än genomsnittet. Information och särskilda program för kvinnor ska möjliggöra att målet uppnås.

ALMI innovationsrådgivare är specialiserade på att hantera idéer på ett tidigt stadium. Utöver finansiering ges rådgivning. Två viktiga grundförutsättningar krävs dock; att innovatören har egen drivkraft och en marknad som efterfrågar resultatet av idén. För mer information kontaktas det regionala ALMI-bolaget.

ALMI Företagspartner ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av staten, är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.

För ytterligare information kontakta: Lennart Augustinius, affärsområdeschef Innovation, tel 070-676 14 12 Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera