Bankerna mer optimistiska

Bankerna har blivit mer optimistiska i sin prognos om den framtida utlåningen till små och medelstora företag. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

I sin prognos om den framtida utlåningen har bankerna blivit mer optimistiska. Andelen som tror att utlåningen kommer att gå upp har ökat från 17 till 41 procent. På längre sikt är man ännu mer optimistiska då över hälften av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka.

-          Den negativa trenden har nu brutits, och vi ser en viss ökning i bankernas utlåning till små och medelstora företag. Vi ser också en ökad optimism om den framtida utlåningen. Men även om bankerna spår en lättning i konjunkturen så har inte man inte börjat lätta på kreditvillkoren, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2011. I undersökningen som genomfördes i december uppgav 21 procent av bankkontoren att utlåningen ökade, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå. Under det första kvartalet 2012 har den nedåtgående trenden brutits. I den nyligen genomförda undersökningen uppgav 33 procent av bankkontoren att utlåningen ökade.

Bankernas marginal ökar kraftigt

I undersökningen uppger närmare hälften av kontorscheferna att bankernas marginal på utlåningen ökade under första kvartalet i år. En övervägande majoritet uppger att kreditvillkoren för företag är oförändrade, samtidigt uppger 15 procent av kontoren att kreditvillkoren skärpts.

-          Fortfarande ser vi i Almis verksamhet en viss avvaktan med investeringar hos svenska små och medelstora företag. För många företag kan Almi vara det enda alternativet när man behöver finansiering för att utveckla företaget. Då är det viktigt att vi når ut till alla företag, säger Lars Mårdbrant.

Ökad optimism om konjunkturutvecklingen

På frågan om konjunkturen kommer att stärkas eller försvagas det kommande kvartalet har bankkontoren blivit mer optimistiska. Ett av fem tror på en stärkt konjunktur. Antalet pessimister har minskat från 66 procent till 19 procent.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 12 - 26 mars 2012.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Det kan gälla en idé om en ny produkt eller tjänst, att starta ett nytt företag eller att utveckla ett befintligt företag. Almi ägs av staten tillsammans medregionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

 

 

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera