Bankernas utlåning ökar

Fler bankkontor uppger att utlåningen ökade under årets andra kvartal jämfört med första kvartalet i år. Det innebär att vändningen som inträffade efter årsskiftet håller i sig och bankernas utlåning fortsätter att öka. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer från Almi Företagspartner.Utlåningen till hushåll ökar Två tredjedelar av bankkontoren uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets andra kvartal jämfört med första kvartalet. Optimism om den kommande utlåningen till hushåll fortsätter att öka, över hälften tror på ökad utlåning under årets tredje kvartal. På ett års sikt är man ännu mer optimistisk då över hälften tror på ökad utlåning. Det är betydligt fler än i förra mätningen.

Mindre negativa om konjunkturutvecklingen På kort sikt är bankkontoren fortsatt pessimistiska beträffande konjunkturutveckling och fler tror på en fortsatt avmattning. På ett års sikt är man mer optimistisk då hälften av kontoren tror att konjunkturen stärks.

Skärpta villkor Undersökningen visar också att bankerna blir mer försiktiga i sin kreditgivning. Drygt vart fjärde bankkontor uppger att villkoren för företag skärpts jämfört med årets första kvartal. Lånevillkoren till hushåll har skärpts ytterligare, här uppger drygt en tredjedel av bankkontoren en skärpning.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 3-9 juni 2009.

Läs Almis Låneindikator, juni 2009 på www.almi.se

Stockholm den 26 juni 2009 För ytterligare information kontakta: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. ALMI, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Dokument & länkar