Behövs offentlig riskkapital?

Vid ett seminarium den 7 juli i Visby diskuterar Almi tillsammans med inbjudna gäster kring behovet av offentligt riskkapitalUtredningar pekar på att mindre företag har svårt att attrahera riskvilligt ägarkapital i storleksordningen under 10 mkr. Finansiering av tillväxtföretag har länge varit en nyckelfråga i den regionala utvecklingspolitiken. På grund av stora transaktionskostnader i förhållande till investerat belopp samt de stora inneboende risker som är förenade med investeringar i mindre företag i tidiga skeden fokuserar de flesta privata riskkapitalbolagen främst på företag med ett värde från cirka 50 mkr och minimiinvesteringar från cirka 10 mkr. Småföretagare som söker expandera kan därför bli utan kapital trots att en investering i dessa företag vore både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt.

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag som befinner sig i en tidig expansionsfas. Almi Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och lokalt förankrade investment managers. Totalt förvaltar Almi Invest över en miljard kronor. Almi Invest startade sin verksamhet 2009 på initiativ av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. Almi Invest gör investeringar mellan 1-10 mkr, alltid på kommersiella grunder och alltid med en privat investeringspartner. Att attrahera privata investerare, som affärsänglar, privata riskkapitalbolag eller en industriell partners är en av Almi Invests viktigaste uppgifter. Genom egen analys- och investeringskapacietet underlätta Almi Invest för intressanta tillväxtföretag och privata investerare i hela Sverige att hitta varandra.

Inom riskkapitalbranschen har Almi Invest blivit en av de mest aktiva aktörerna på senare tid. Sedan starten för ett år sedan har 40-tal nyinvesteringar genomförts. Totalt har företagen fått kapitaltillskott på drygt 250 mkr, varav 100 mkr från Almi Invest och resten från privata investerare. Inflödet att investeringsobjekt kommer via Almis regionala dotterbolag, inkubatorer, banker, revisorer och inte minst via ett alltmer utbrett närverk av investeringspartners.

För ytterligare information kontakta: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Seminariet hålls den 7 juli kl 13:00 - 14:30 hos Almi Företagspartner, Cramérgatan 1.
Medverkande: Mats Gabrielsson, riskkapitalist och aktuell i svt:s Draknästet Allan Larsson (s), ordförande ALMI Invest Småland och öarna (fd riksdagsledamot och finansminister) Mikael Oscarsson (kd), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet Rickard Granberg, vd Golden Cut Yachts Anna-Karin Bergius, vd och grundare Comai AB Tarja zu dem Berge, Fund Manager ALMI Invest Småland och öarna Anna Hallberg, vice vd ALMI Företagspartner

Om Almi Invest Almi Invest skapar unika förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.

Om Almi Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Dokument & länkar