En dalmas ska lyfta Almi Invest i Dalarna

Almi Invest har rekryterat Håkan Alfon som ny Investment Manager i Dalarna. Med rekryteringen ökar Almi Invest också sin regionala närvaro i regionen med fokus på sådd- och expansionsinvesteringar. Håkan har sina rötter i Falun och har sedan tre år tillbaka återvänt från Stockholm och är nu bosatt i Svärdsjö.

De senaste 14 åren har han arbetat med entreprenörs- och innovationsfrågor i en rad olika sammanhang. Intresset för näringslivspolitiska frågor väcktes på Svenskt Näringsliv där han jobbade opinionsbildande med entreprenörsfrågor. I det uppdraget ingick en Sverigeturné där Håkan besökte närmare 700 gymnasie- och högstadieskolor och pratade företagande och entreprenörskap inför sammanlagt ca 100 000 ungdomar. De senaste 10 åren har han arbetat inom innovationsstödsystemet varav de senaste åren med kapitalförsörjning och riskkapital. Bland annat är han en av grundarna till Framtidslyftet. Men när det nya jobbet, Investment Manager för region Dalarna, annonserades så var det var inte svårt att övertala honom:  

– När den här chansen dök upp så var det bara att tacka ja! Att på hemma plan vara med och utveckla näringslivet är både viktigt och ett stort ansvar. Jag hoppas att med min erfarenhet och nätverk kunna vara med och tillföra så fler företag kan växa och bli framgångsrika, säger Håkan Alfon

Dalarna är inte världens ände

Även om Håkans fokus nu kommer ligga på att investera och utveckla nya och befintliga företag inom regionen Dalarna så har han med sig ett tydligt budskap:

– Vi måste våga tänka större och se längre, fler entreprenörer och företagare måste sikta över gärsgårdarna utanför regionens och landets gränser och inte rygga för att expandera även på den internationella scenen. Det finns så många duktiga entreprenörer och företag här i Dalarna som definitivt skulle klara att ta steget ut i världen på allvar. Men först måste de själva också våga tänka den tanken fullt ut, säger Håkan Alfon.

Kapital avgörande

Han pekar också på några andra viktiga förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna behålla och utveckla befintliga företag inom regionen:

– Tillgång på kompetent kapital här i regionen är oerhört avgörande för att fler företag ska kunna växa och nå sin fulla potential. Här ser jag att Almi Invest har en viktig uppgift att verka som en katalysator. Både när det gäller att bidra med att tillföra kapital men också locka fram privat kapital till investeringar i regionen. Det handlar om att bygga nätverk där kapital och kompetens gemensamt kan hitta fram till rätt typ av bolag. Det är oerhört viktigt både för nya unga bolag och för de bolag som befinner sig i en expansionsfas, säger Håkan Alfon.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Alfon, Investment Manager, Almi Invest, tel +46 70-658 83 13 hakan.alfon@almi.se

Maria Kessling, kommunikationschef, Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Media

Media