Enklare för företagare att få lån i Östergötland

Vid ett seminarium i Linköping måndagen den 15 september presenterar ALMI Företagspartner en undersökning som genomförts av Synovate och grundar sig på intervjuer med 800 nyföretagare, varav 150 kommer från Östergötland.Undersökningen visar att var femte nyföretagare i Sverige tycker att det var svårt att ordna finansiering vid företagets start. I Östergötland tycker företagarna att det är lite enklare. Här uppger endast 13 procent att de hade svårt med finansieringen av företagsstarten. I Östergötland är det också lite vanligare än övriga riket att man lånar för att finansiera företagsstarten.

Möjligheterna att hitta finansiering har stor påverkan på nyföretagandet, 25 procent av de nya företagen tog lån vid starten. Många faktorer spelar in när man söker finansiering. Av de faktorer som undersökts tillmäts, inte så förvånande, affärsidén störst betydelse. Av faktorer som inte går att påverka får ålder, utbildning och etnisk bakgrund stor betydelse. Även kön har viss påverkan, men i betydligt mindre grad än de övriga faktorerna.

Det är små skillnader mellan grupperna på hur företagsstarten finansieras. Etnisk bakgrund och ålder påverkar i liten grad. Undersökningen visar dock att det är vanligare att kvinnor lånar till företagsstarten än män och det motsatta råder för högutbildade.

Undersökningen ger två viktiga slutsatser: - Utbildning och ålder utpekas som viktiga faktorer när entreprenörer söker finansiering. Två grupper som inte syns så mycket i den allmänna debatten.
- Affärsidéns betydelse. Entreprenörens förmåga att presentera och utveckla affärsidén påverkar i hög grad möjligheten att finansiera företagsstarten.

För ytterligare information kontakta: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
Mats Philipsson, vd Almi Östergötland, tel 0705-646 422.

Almi Företagspartner Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera