Kapitalförsörjning till små och medelstora företag

Vid ett seminarium den 7 juli i Visby diskuterar Almi tillsammans med inbjudna gäster om kapitalförsörjning till små och medelstora företag2009 var ett dramatiskt år för små och medelstora företag, vars verksamheter i många fall lamslogs både avseende orderingång och tillgång till bankfinansiering. Almis marknadskompletterande roll blev då viktigare än någonsin tidigare. – Efter 2009 års rekordhöga utlåning, främst i syfte att täcka akuta likviditetsunderskott, ser vi nu en betydligt mer positiv inställning hos företagen där investeringar görs för att möta en ökad orderingång och krediter tas i samband med företagsförvärv, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör, Almi Företagspartner. Det råder dock fortsatt tuffa villkor på lånemarknaden, främst för nystartade företag och inom vissa branscher.

Den hårt prövade fordonsindustrin är ett exempel på bransch där många företag nu måste bredda sin verksamhet för att kunna utvecklas vidare. Almi har beviljat krediter för över 0,5 miljarder till över 200 företag i fordonsbranschen, enbart under de senaste 18 månaderna. Samtliga dessa företag har visat prov på hållbara affärsplaner och tydliga omställningsplaner. Fordonsindustrin har fått fokus i media. Men kravet på att öka konkurrenskraften gäller alla underleverantörer till svenska storföretag.

Svenska storföretag vill gärna ha svenska underleverantörer. Men dessa måste vara innovativa, effektiva och konkurrenskraftiga. Almi har under en tid haft en viktig roll att hjälpa företag med potential att klara finanskrisen. Nu är en viktig fråga för underleverantörerna hur de kan växa och öka konkurrenskraften. Som en del i ”näringskedjan” har Almi en fortsatt viktig roll i att bistå med kapital till företag med potential som behöver göra investeringar för ökad konkurrenskraft.

- Vi gör givetvis en marknadsmässig bedömning av företagets framtidspotential. De underleverantörer vi lånat ut till har visat på en tydlig och hållbar affärsplan med innovativa produkter och produktionsmetoder, säger Anna Hallberg. Men utan en kombination av både banklån och Almi-finansieirng hade dessa idéer aldrig kunnat förverkligas. Jag är övertygad om att vi kan bidra med riskvilligt kapital till betydligt fler svenska underleverantörer och även bidra till att mer tillverkning kan flyttas till Sverige och svenska underleverantörer. På så sätt kan Almi även stärka förutsättningarna för de stora svenska industriföretagen .

För ytterligare information kontakta: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Seminariet hålls den 7 juli kl 15:00 - 16:30 hos Almi Företagspartner, Cramérgatan 1.
Medverkande: Mats Odell (kd), finansmarknadsminister Mats Torstendahl, vice vd SEB Roger Tiefensee (c), riksdagsledamot, ledamot finansutskottet Helena Leander (mp), riksdagsledamot, ledamot skatteutskottet Per Olof Jönsson, vd Prestando Svenåke Berglie, vd Fordonskomponentgruppen Anna Hallberg, vice vd ALMI Företagspartner

Om Almi Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Dokument & länkar