Ny ordförande för Almi Företagspartner AB

Vid Almi Företagspartners årstämma den 25 april valdes Birgitta Böhlin till ny ordförande

Birgitta Böhlin är ordförande i Apoteksgruppen, Lernia, Mittuniversitetet samt Statens servicecenter. Hon är även ledamot i Innovationsrådet. Birgitta Böhlin har en lång och bred chefserfarenhet från bland annat Samhall AB där hon under 2004-11 var VD, 1995-2004 Generaldirektör och chef för Försvarets Materielverk och 1992-1995 Sjukhusdirektör Huddinge sjukhus. Birgitta Böhlin är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg 1971.

Omval till Styrelsen för Almi Företagspartner AB

Åke Hedén, ledamot. Lång erfarenhet som auktoriserad revisor. Kommunalråd i Enköping 2005 – 2010. Flera olika styrelseuppdrag bl.a. ordförande i Post- och Telestyrelsen och Grimaldi Industri AB.

Joakim Kärnborg, ledamot. Regiondirektör för Regionförbundet Östsam i Östergötland.

Eva Lindqvist, ledamot. Erfarenhet från bl a TeliaSonera, Ericsson. Flera olika styrelseuppdrag bl.a. i Tieto och Assa Abloy.

Agneta Mårdsjö, ledamot. Näringslivschef  i Västra Götalandsregionen.

Nicolas Hassbjer, ledamot. Entreprenör och styrelseproffs. Styrelseordförande Sydsvenska Handelskammaren, vice ordförande i HMS Networks AB, Styrelseledamot i bl.a. Sigicom AB och Magcomp AB.

Inga Thoresson-Hallgren, ledamot. Departementsråd och chef för enheten för Entreprenörskap.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera