Nybyggarna behövs I morgon kommer nybyggarturnén till Borås!

Att starta företag kan många gånger vara en prövande uppgift och förutsättningarna för alla är inte alltid lika. Entreprenörer med invandrarbakgrund har oftare en sämre kunskap om myndigheter och regler i Sverige. I kombination med språksvårigheter medför det sämre förutsättningar att finansiera verksamheten och en högre tröskel för att starta företag.


Turnén avslutas i Stockholm den 31 oktober med ett tvärpolitiskt riksdagsseminarium. Boråsarnas åsikter och tankar kommer att spela en avgörande roll i den diskussionen.

Vår rådgivningsbuss med kampanjmedarbetare besöker följande plats: • Hässleholmen, Våglängdsgatan 5 mellan kl. 09.00-11.30, Högskolan, Allégatan 1 mellan kl. 12.00–14.00 och Norrby, Värmlandsgatan 22 mellan kl. 14.30–17.00, fredag den 19:e oktober • Kontaktperson: Hamid Fard, telefon 033-12 32 50 eller mobiltelefon 070-441 38 96 • För övergripande information om kampanjen se hemsida www.nybyggare.nu eller Lars Mårdbrant, kommunikationschef Almi, 070-314 34 34 Maroun Aoun, VD, Almi IFS AB, 070-496 98 26

Bakom kampanjen står Almi Företagspartner och IFS, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige 1996. Syftet är att hjälpa invandrare att starta och utveckla företag i Sverige. Det som gör IFS unikt är att rådgivarna representerar mångfalden i samhället och motverkar därmed de svårigheter som invandrare kan ha gällande språk, lagar och regler i det svenska samhället. Våren 2007 beslutades att IFS rådgivningsverksamhet ska integreras med Almis. Tillsammans kan organisationerna erbjuda både finansiering och särskild kompetens kring invandrarföretagande. I många regioner drivs nu IFS verksamhet i Almis regi och målsättningen är en integration i samtliga regioner.

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera