Tio-punkters program för fler kvinnor i styrelser

Vid ett seminarium den 5 juli i Visby presenterar deltagare i programmet Styrelsekraft ett tio-punkters program för att få fler kvinnor i styrelser.Intresset för att delta i programmet har varit stort. 1400 kvinnor sökte till programmet. En jury bestående av representanter för näringsliv och offentlig sektor valde ut de 200 personer som deltagit i programmet.

- Att så många kvinnor sökte sig till programmet är ett kvitto på att behovet finns. Många har också anmält sig för att fungera som mentor till de kvinnor som har sökt sig till programmet. Myten om att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor har spruckit för länge sen. I Styrelsekraft ingår 200 kompetenta kvinnor och många av de deltagande adepterna har redan fått förfrågningar om styrelseposter, säger Birgitta Wildenstam.

Genom det nationella programmet ges 200 kvinnor möjlighet att utveckla sina färdigheter i styrelsearbete och bygga viktiga nätverk. Ett mer mångfacetterat tänkande i styrelserna är en förutsättning för företagens konkurrenskraft och för att nå framgång.

- Snart har 200 mycket kompetenta kvinnor genomgått programmet och skaffat sig en hel del kunskaper om styrelsearbete. Det ska bli intressant att se vilket resultat det ger när företagens valberedningar drar igång sitt arbete i höst, säger Birgitta Wildenstam.

Tio-punktersprogrammet som adepterna nu presenterar innehåller bland annat förslag om mångfaldscertifiering av företag och premiering av valberedningar.

Tio-punktsprogrammet återfinns i bilaga. Dokumentet finns också att ladda ned på www.almi.se/styrelsekraft

Om Styrelsekraft Den 23 mars lanserade näringsminister Maud Olofsson det nationella styrelseprogrammet för kvinnor, Styrelsekraft. Programmet löper under ett år och avslutas i september 2010. Under programmet har 200 utvalda kvinnor inom näringsliv och offentlig sektor har fått möjligheten att tillsammans med sina mentorer utveckla kontaktnät och sin personliga kompetens inom styrelsearbete, samtidigt som de tilldelas utbildningsstipendier om 10 000 kronor vardera.

För mer information: Birgitta Wildenstam, projektledare, tel: 0708-145 185 Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
www.almi.se/styrelsekraft

Om Almi Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Dokument & länkar