AlphaHelix byter lista

Styrelsen har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte. Bytet är planerat till att ske direkt efter sommaren.

”De senaste åren har bolaget gjort en fantastisk resa; vi tjänar pengar, har en fantastisk balansräkning och flera spännande produkter som vi precis börjar få ut på marknaden. Trots detta är börsvärdet idag lägre än för tre år sedan. Med listbytet hoppas vi nå en bredare ägarkrets och få bättre betalt för bolagets  prestation. ” säger Styrelseordförande Mikael Havsjö i en kommentar.

AlphaHelix avser engagera Hagberg & Aneborn för uppdraget att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North.

”Vi måste vara självkritiska i att vi inte lyckats marknadsföra Bolaget mot aktiemarknaden. Med stöd av en duktig CA kommer detta förhoppningsvis förändras.” tillägger VD Mattias Molin.

AlphaHelix behöver inte genomföra någon spridningsemission för att kvalificera sig för listbytet. Bolaget är heller inte i behov av kapitaltillskott i nuläget. Styrelsen väljer ändå att föreslå stämman att behålla fjolårets bemyndigande om att emittera 10 566 483 aktier (d.v.s. motsvarande sammanlagt högst 20% av aktiekapitalet); för att ha möjligheten att påverka ägarbilden positivt.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

Mikael Havsjö

0707 881 208

mikael.havsjo@alphahelix.com

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2:a maj 2017.

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar