Alphahelix sluter avtal med distributörer för Storbritannien och malaysia

AlphaHelix har slutit ett distributionsavtal med AutoQBioscience Ltd, som distributörer i Storbritannien samt BioSpensa Resources för Malaysia. AutoQBioscience har sedan starten 2003 fokuserat på DNA/RNA laboratoriernas ökade behov av automatisering. BioSpensa Resources är erfarna inom qPCR/PCR set-up och har ett brett sortiment innefattande allt från laboratoriedesign till enklare förbrukningsvaror.   

Det är mycket tillfredsställande att vi efter långa förhandlingar äntligen fått klart med den distributör vi sökt för Storbritannien. Biospensa kontaktade oss aktivt på rekommendation från vår annan distributör. Båda bolagen har erfarenhet av robotar liknande Rob™ vilket underlättar introduktionen på deras marknader. Vi fortsätter vårt arbete med att finna bra, aktiva distributörer och har snart täckt behovet för Europa.” säger Mikael Havsjö, AlphaHelix Technologies, i en kommentar.

”Vi har ägnat mycket kraft åt att nå internationell expansion de senaste månaderna. Med AutoQBioscience täcker vi nu den största nationella marknaden i Europa. Dessutom är AutoQBioscience en partner som verkligen kan robotteknik; vilket är bra både för referenser och försäljning. Malaysia är också kul; befäster vår ställning som ett alltigenom internationellt företag” kommenterar VD Mattias Molin avtalen.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö

070 788 12 08

Mikael.havsjo@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e september, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar