AlphaHelix sluter utvecklings och distributionsavtal med partner i Kina

AlphaHelix har slutit ett distributions- och utvecklingsavtal med Allinova, Kina. Allinova är ett relativt nystartat bolag som erhållit stöd från kinesiska staten för utveckling av en plattform för HPV genotypning. En modifierad Rob™ ingår som en viktig del i plattformen. Allinova förser Rob™ med RFID detektion av providentitet, vilket säkerställer patientsäkerhet på ett nytt sätt. Allinova avser att sälja plattformen på världsmarknaden.

Professor Qing Dong Ling, som är grundare av Allinova, är ett aktat namn inom HPV typning i världen. Allinova har redan installerat RFID i Rob™ och testat funktionen. Avtalet innefattar kostnader för utveckling samt rättigheter till försäljning.”, säger Mikael Havsjö, AlphaHelix Technologies, i en kommentar. 

” Det här är precis den typen av projekt vi vill vara med i; där kunden driver utveckling som vi får ta del av.”, kommenterar Mattias Molin VD för AlphaHelix Molecular Diagnostics.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin
0708 970 790
matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö
070 788 12 08
mikael.havsjö@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a juni 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera