Dotterbolaget Techtum i stort upphandlingsavtal

Dotterbolaget Techtum Lab finns med som en av leverantörerna när upphandlingsavtalet för Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet tecknades i veckan.

Upphandlingen, som avser, molekylärbiologiska produkter, skedde egentligen i höstas men överklagades varför processen försenades flera månader.

”Techtum har drabbats hårt av denna försening; vilket också syntes i siffrorna i början av året.. Nu kan vi äntligen börja sälja ordentligt gentemot våra största forskningskunder. Ett ramavtal innebär alltid prisåtaganden. Därför kan vi räkna med ökad volym men något minskad marginal i Techtum de närmaste månaderna..” säger VD Mattias Molin i en kommentar.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com 

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e juni, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar