Alstom bidrar till hög tillgänglighet och kompetensväxling genom ett 5 år långt serviceavtal för Forsmarks turbinanläggningar

 

Forsmarks Kraftgrupp AB har tecknat ett 5-årigt serviceavtal med ALSTOM Power Sweden AB.
Avtalet omfattar årliga underhållsaktiviteter inklusive inspektioner och driftsättning av turbin, generator och dess kringsystem för Forsmark 1, 2 och 3 under ordinarie avställning. Alstom kommer även att tillhandahålla ett lokalt serviceteam på plats i Forsmark under perioden 15 oktober till 15 april, med uppgift att stötta Forsmark Kraftgrupp ABs personal med underhåll av komponenter under driftperioden.

– Det här avtalet är viktigt för Forsmark som en del i vårt kompetensväxlingsprogram och som ett stöd för att optimera våra framtida service- och underhållsaktiviteter för en säker produktion och för att säkerställa en hög tillgänglighet och låga produktionskostnader för våra anläggningar, säger Stefan Persson, VD Forsmark Kraftgrupp AB.

Från Alstom kommer serviceavtalet att ledas av Alstoms verksamheter i Norrköping och Västerås.

– Serviceavtal som detta är ett viktigt instrument för Alstom Sverige för att bibehålla och fördjupa kärnkraftskompetens i landet, säger Peter Jonsson, VD Alstom Power Sweden AB.

Ett antal tydliga mål och mätetal har satts upp för att löpande utvärdera avtalet, dessa omfattar faktorer som tillgänglighet, arbetsmiljö och säkerhet. I och med detta avtal kan en effektivare planering gällande resurser, drift och kvalitet säkerställas.

Om Alstom

Alstom är ett globalt företag med ca 100 000 anställda i 100 länder. I Sverige är vi ca 1 000 medarbetare och de flesta av oss arbetar på någon av våra huvudorter Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Innovation, Kvalitet, Säkerhet och Miljö är nyckelord som präglar våra verksamheter. Var fjärde glödlampa världen över får sin lyskraft från teknologi som levererats av Alstom.

Vi har lösningar för alla energikällor och är i absoluta framkant när det gäller smarta lösningar som värnar vår miljö. Alstom är världsledande leverantör av riktigt snabba tåg. Vi levererar rullande materiel, infrastruktur och signalsystem samt underhåll. Alstom erbjuder avancerade system för nätövervakning och Smart Grids. Elnäten behöver ständigt leverera mer energi, med ökad flexibilitet i en alltmer komplex värld.

Presskontakter 
Michelle Marcher Lidén, + 46 8 723 65 76 – michelle.marcher-liden@ alstom.com

Peter Jonsson, +46 1188458 peter.jonsson@power.alstom.com

 

 

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera

Dokument & länkar