Alstom fokuserar på järnvägsmarknaden

Alstom säljer sin energiverksamhet (divisionerna Power och Grid) till General Electric för cirka 12,4 miljarder euro. Det innebär att koncernen från och med idag fokuserar helt på järnvägsmarknaden.

Medlen från transaktionen används för att förvärva GE:s signalverksamhet för cirka 700 miljoner euro och för att återinvestera i tre olika Joint Ventures med General Electric (inom elnät, förnybar energi samt fransk ång- och kärnkraft) för cirka 2,4 miljarder euro. Som tidigare meddelats ska en del av den kontanta betalningen, mellan 3,2 till 3,7 miljarder euro, återgå till aktieägarna. Styrelsen träffas den 4 november 2015 och kommer då att föreslå att man lanserar ett offentligt återköpserbjudande (OPRA) följt av en kapitalminskning genom indragning av aktier. Denna aktivitet kommer att bli föremål för aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma som kommer att sammankallas före årsskiftet. Efter fullbordandet av transaktionen kommer Alstom att ha sänkt skuldnivån och förlita sig på en stark balansräkning.

Alstoms befinner sig i en solid marknad med stark tillväxt. Tack vare Alstoms närvaro på alla kontinenter, ett komplett utbud av lösningar och ständig innovation, har företaget en ledande ställning inom tåg, service, system samt signalsystem, som förstärkts ytterligare idag genom förvärvet av GE:s signalverksamhet. Signalverksamheten med 1200 anställda öppnar marknaden för signalsystem för järnvägsfrakt, samtidigt som Alstom stärker sin närvaro i Nordamerika.

Alstom har en rekordhög orderstock som ger långsiktig exponering på transportmarknaden. Några av de senaste betydande kontrakten är för tunnelbanor i Sydney, Kochi, Riyadh och Paris; signalsystem i Toronto och Danmark; spårvagnssystem i Rio de Janeiro, Lusail och Sydney samt pendeltåg i Sydafrika. De flesta av dessa projekt omfattar även långsiktiga avtal om underhåll.

- Idag är en viktig milstolpe i Alstoms historia. Vi lyckades säkra ett win-win avtal med General Electric som skyddar både de anställdas intressen och våra kunder i energisektorn, och samtidigt stärker Alstoms ställning i transportindustrin. Alstom är idag ledande på den globalt växande järnvägsmarknaden och kommer att förlita sig på en solid finansiell bas som stöd för tillväxtstrategin. Företaget, som nu helt och hållet inriktar sig på transportsektorn, har också en skicklig ledningsgrupp under ledning av Henri Poupart-Lafarge och jag tror på deras förmåga att driva koncernen mot framtida framgångar, säger Patrick Kron, ordförande och VD för Alstom.

Länk till mer information, inklusive bilder och nyckeltal

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@transport.alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom utrustning och system inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar - och tillhörande underhåll, modernisering, infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,2 miljarder euro och bokförde order för 10 miljarder euro under räkenskapsåret 2014/15. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 32 000 medarbetare. www.alstom.com www.alstom.com/se

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera