Alstom har levererat 13 regionala tåg till NordjyskeJernbaner

Alstom har levererat 13 Coradia Lint regiontåg till Nordjyske Jernbaner, bara två år efter kontraktsunderskrift. Tågen kommer att tas i bruk under hösten i år i Danmark, främst på Nordjyllands järnvägar. Tågen är byggda i Salzgitter i Tyskland, en av Alstoms produktionsanläggningar för regionala tåg.

- Alstom är stolta över leveransen av våra tåg till Nordjyske Je rnbaners nya järnvägssträckor. Coradia Lint är ett modernt regionaltåg som ger full tillgänglighet och ökad passagerarkomfort tack vare sitt stora antal platser. Idag körs redan 97 Coradia Lint regional tåg , som tidigare levererats av Alstom , i det danska järnvägsnät et, säger Christian Algreen-Ussing, A lstoms Managing Director i Danmark.

- Nordjyske Jernbaner ut ökar väsentligt sin verksamhet och vi är mycket nöjda med Alstoms 13 Lint-tåg som levererades i tid . Vi väljer det här tåget eftersom det är ett mycket pålitligt och väl fungerade tåg som matchar vår kommersiella verksamhet , allt till fördel för våra passagerare, säger Peter Hvilshøj, VD, Nordjyske Jernbane r .

Coradia Lint har redan visat stor tillförlitlighet och en övergripande hög standard. Med sin lä tta konstruktion har den minskad bränsleförbrukning . Den maxi mala körhastigheten är 140 km/h. De 2-vagns tåg som beställts av Nordjyske Jernbane r har totalt 125 sitt platser och upp till 135 platser med stående passagerare. Tågen är också utrustade med Wi-Fi, luftkonditionering, informationssystem och vid eoövervak ning för passagerar komfort och säkerhet.

Coradia Lint är en del av Alstoms regionala sortiment Coradia , och med över 900 tåg sålda är den stor säljaren bland Alstoms regionala tåg. Cirka 2000 Coradia-tåg är för närvarande i drift runt om i världen, däribla nd i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Kanada. Den senaste utvecklingen av Coradia-serien är Cora dia iLint, det första vätgaståget för passagerare, som byggs och tillverka s i Salzgitter.

Presskontakt :
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som  leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.   www.alstom.com   www.alstom.com/nordics

Om oss

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro. Alstom is a global leader in the world of power generation, power transmission and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative and environmentally friendly technologies. Alstom builds the fastest train and the highest capacity automated metro in the world, provides turnkey integrated power plant solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal and wind, and it offers a wide range of solutions for power transmission, with a focus on smart grids. The Group employs 93,000 people in around 100 countries. It had sales of over €20 billion and booked €21.5 billion in orders in 2013/14. www.alstom.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia