Alstom har levererat 13 regionala tåg till NordjyskeJernbaner

Alstom har levererat 13 Coradia Lint regiontåg till Nordjyske Jernbaner, bara två år efter kontraktsunderskrift. Tågen kommer att tas i bruk under hösten i år i Danmark, främst på Nordjyllands järnvägar. Tågen är byggda i Salzgitter i Tyskland, en av Alstoms produktionsanläggningar för regionala tåg.

- Alstom är stolta över leveransen av våra tåg till Nordjyske Je rnbaners nya järnvägssträckor. Coradia Lint är ett modernt regionaltåg som ger full tillgänglighet och ökad passagerarkomfort tack vare sitt stora antal platser. Idag körs redan 97 Coradia Lint regional tåg , som tidigare levererats av Alstom , i det danska järnvägsnät et, säger Christian Algreen-Ussing, A lstoms Managing Director i Danmark.

- Nordjyske Jernbaner ut ökar väsentligt sin verksamhet och vi är mycket nöjda med Alstoms 13 Lint-tåg som levererades i tid . Vi väljer det här tåget eftersom det är ett mycket pålitligt och väl fungerade tåg som matchar vår kommersiella verksamhet , allt till fördel för våra passagerare, säger Peter Hvilshøj, VD, Nordjyske Jernbane r .

Coradia Lint har redan visat stor tillförlitlighet och en övergripande hög standard. Med sin lä tta konstruktion har den minskad bränsleförbrukning . Den maxi mala körhastigheten är 140 km/h. De 2-vagns tåg som beställts av Nordjyske Jernbane r har totalt 125 sitt platser och upp till 135 platser med stående passagerare. Tågen är också utrustade med Wi-Fi, luftkonditionering, informationssystem och vid eoövervak ning för passagerar komfort och säkerhet.

Coradia Lint är en del av Alstoms regionala sortiment Coradia , och med över 900 tåg sålda är den stor säljaren bland Alstoms regionala tåg. Cirka 2000 Coradia-tåg är för närvarande i drift runt om i världen, däribla nd i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Kanada. Den senaste utvecklingen av Coradia-serien är Cora dia iLint, det första vätgaståget för passagerare, som byggs och tillverka s i Salzgitter.

Presskontakt :
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som  leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.   www.alstom.com   www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia