Alstom presenterar goda resultat för tredje kvartalet

Alstom har återigen visat en god affärsutveckling. De första nio månaderna 2015/16 visade en hög nivå av både order och organisk försäljningstillväxt.

Under tredje kvartalet 2015/16 (från 1 oktober - 31 december 2015), hade Alstom en stark orderingång på 2,4 € miljarder, en ökning 46% jämfört med samma period förra året. Koncernens omsättning ökade till 1,6 miljarder €, en ökning med 7% jämfört med 1,5 miljarder € under tredje kvartalet 2014/15.

Läs hela pressmeddelandet om Alstoms rapport för tredje kvartalet på engelska bifogat i pdf nedan. 

Presskontakt :
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom utrustning och system inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar - och tillhörande underhåll, modernisering, infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,2 miljarder euro och bokförde order för 10 miljarder euro under räkenskapsåret 2014/15. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 32 000 medarbetare.  I Sverige är vi cirka 350 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com   www.alstom.com/nordics

Om oss

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro. Alstom is a global leader in the world of power generation, power transmission and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative and environmentally friendly technologies. Alstom builds the fastest train and the highest capacity automated metro in the world, provides turnkey integrated power plant solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal and wind, and it offers a wide range of solutions for power transmission, with a focus on smart grids. The Group employs 93,000 people in around 100 countries. It had sales of over €20 billion and booked €21.5 billion in orders in 2013/14. www.alstom.com