Alstom presenterar goda resultat för tredje kvartalet

Alstom har återigen visat en god affärsutveckling. De första nio månaderna 2015/16 visade en hög nivå av både order och organisk försäljningstillväxt.

Under tredje kvartalet 2015/16 (från 1 oktober - 31 december 2015), hade Alstom en stark orderingång på 2,4 € miljarder, en ökning 46% jämfört med samma period förra året. Koncernens omsättning ökade till 1,6 miljarder €, en ökning med 7% jämfört med 1,5 miljarder € under tredje kvartalet 2014/15.

Läs hela pressmeddelandet om Alstoms rapport för tredje kvartalet på engelska bifogat i pdf nedan. 

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom utrustning och system inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar - och tillhörande underhåll, modernisering, infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,2 miljarder euro och bokförde order för 10 miljarder euro under räkenskapsåret 2014/15. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 32 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 350 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.