Alstom satsar på nya tekniker för avskiljning av koldioxid för att motverka global uppvärmningNorrköping, den 25 oktober 2007

Alstom satsar på nya tekniker för avskiljning av koldioxid för att motverka global uppvärmning

Alstom har genomfört ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram under de senaste åren för att möta de teknologiska och ekonomiska utmaningarna i att avskilja koldioxid vid fossil förbränning för elproduktion.

Flertalet tekniker testas vid sex pilotprojekt i Tyskland, USA, Norge, Sverige och Frankrike.
Väl medvetna om de problem som klimatförändringarna medför och de olika förslag kring begränsning av koldioxidutsläpp som förbereds runt om i världen, arbetar Alstom för att redan 2014 kunna erbjuda olika tekniker för avskiljning av koldioxid.

Alstom har idag en världsledande position när det gäller "ren energi", och målet är detsamma vad gäller teknologier för koldioxidavskiljning. Oavsett vilket bränsle som används reducerar lösningarna från Alstom farliga utsläpp av partiklar och växthusgaser utan att offra lönsamheten i kraftverken. Alstom, världsledaren inom miljökontrollsystem, erbjuder idag stora möjligheter för att eliminera partiklar och traditionella förorenande ämnen som kvicksilver, kväveoxider och svaveloxider med mer än 90 procent.

– Det vi gör idag inom utveckling av system för koldioxidavskiljning kommer få stor betydelse för världens befolkning inom en snar framtid, menar Bengt Assarsson, VD för Alstom i Sverige. – De lösningar som Alstom nu utvecklar kan användas på befintliga anläggningar utan att ge avkall vare sig på effektivitet eller lönsamhet. Det är mycket viktigt för att få en snabb lösning på problemen klimatförändringarna medför.

Tre teknologiska alternativ för att avskilja koldioxid Det finns tre alternativa vägar att gå när det gäller reduktion av koldioxid i rökgaser, Före förbränning, Efter förbränning och genom Syrgasförbränning. Alstom har valt att ta fram lösningar för två av alternativen, Efter förbränning, dvs. avskiljning från rökgasen som uppstår vid förbränning, och Syrgasförbränning, dvs. avskiljning vid anläggningar där förbränningen sker med rent syre, vilket gör processen enklare. Att Alstom valt att fokusera på dessa två alternativ beror på att båda går att applicera på befintliga anläggningar som drivs med fossila bränslen. Alstom är redan på god väg och har redan gått in i sex olika samarbetsavtal där dessa två tekniker kommer att testas och utvecklas.

Post-combustion: ? En 5 MWt post-combustion pilot anläggning i samarbete med Electric Power Research Institute (EPRI) för We Energies i USA (kol) ? En 5 MWt post-combustion demonstrationsanläggning i samarbete med E.ON i Sweden (kombikraftverk olja och gas) ? En 30 MWt post-combustion anläggning för produktsäkerhet i samarbete med American Electric Power (AEP) i USA (kol) som följs av design, konstruktion och erbjudande av ett system för koldioxidavskiljning år 2011 för anläggningar upp till 200MW. ? En 40 MWt Post-Combustion test och produkttestanläggning tillsammans med Statoil i Norge (gas)

Oxy-combustion: ? En 32 MWth oxy-eldad demonstrationsanläggning i samarbete med Total i France (gas).
? En 30 MW oxy-eldad demonstrationsanläggning i samarbete med Vattenfall i Tyskland (lignit).

Andra partnerskap diskuteras också för närvarande och kommer att offentliggöras under de närmsta månaderna.

Presskontakter: Bengt Assarsson, VD för ALSTOM Power Sweden AB, +46 (0)11 88340 Helena Karlsson, Communications Director för ALSTOM Power Sweden AB, +46 (0)11 88485

Mer information: www.alstom.com

ALSTOM – Norra Promenaden 100, 601 87 Norrköping 2

Pressmeddelande

ALSTOM – Norra Promenaden 100, 601 87 Norrköping 1

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera