Alstom ska uppgradera turbinen i ”Ligga” vattenkraftstation för Vattenfall

Alstom Renewable Sweden AB har i hård konkurrens valts av Vattenfall Vattenkraft AB att uppgradera en av tre turbiner i Ligga kraftstation i Lule älv i Norrbotten. Ligga kraftstation har 327 MW installerad effekt och en årsproduktion på 1656 GWh, vilket motsvarar den genomstnittliga årliga elförbrukningen i 83800 svenska villor.

”Vi valde Alstom baserat på en kombination av deras tekniska lösning och konkurrenskraftiga pris för detta moderniseringsprojekt” säger Christer Ljunggren chef för Vattenfall Vattenkraft i Norden.

”Vi är stolta över att få förtroendet att leverera denna viktiga uppgradering och ser fram emot ett bra genomförande tillsammans med Vattenfall” säger Bertil Ekström, VD Alstom Renewable Sweden AB.

Alstom Renewable Sweden AB ska genomföra ett modellprov i Vattenfalls turbinlaboratorium i Älvkarleby. Modellprovet görs för att verifiera de tekniska garantier som Alstom har lämnat för det nya turbinlöphjulet som ska levereras till Ligga kraftstation. Alstom kommer även att leverera ett nytt styrlager och oljetrycksystem till turbinen samt demontera, renovera och återmontera befintlig utrustning på turbinen.

About Alstom

Alstom is a global leader in the world of power generation, power transmission and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative and environmentally friendly technologies. Alstom builds the fastest train and the highest capacity automated metro in the world, provides turnkey integrated power plant solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal and wind, and it offers a wide range of solutions for power transmission, with a focus on smart grids. The Group employs 93,000 people in around 100 countries. It had sales of over €20 billion and booked close to €24 billion in orders in 2012/13.

...................................

Presskontakt

Ulrika Andersson (Alstom Sverige) – Tel.: +46 (0)8 723 32 84

ulrika.andersson@alstom.com

Website www.alstom.com/www.alstom.se

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera

Dokument & länkar