Alstom tecknar nytt kontrakt med Västtrafik för ombyggnad och revision av tåg

Alstom har tecknat ett nytt kontrakt med Västtrafik för revision och ombyggnad av 18 stycken två-vagnars X12 och X14. Arbetet kommer att genomföras i Motala, där verkstaden är specialiserad på renovering och tungt underhåll. Kontraktet är värt cirka 90 miljoner kronor. Arbetet startar under hösten 2017 och avslutas under hösten 2020.

Dåvarande Motala Train, som sedan köptes av Alstom, har tidigare utfört fordonsunderhåll på dessa tåg och Alstom har god erfarenhet som en ledande underhållsleverantör, även till andra tåg än Alstoms. Den huvudsakliga renoveringen av exteriören omfattar rostreparation, målning, och för den interiöra renoveringen kommer man att montera nya väggar, tak, golv, stolar, etc.

- Alstom ser detta kontrakt som ett viktigt delmål för att växa i regionen. Det bekräftar att vår verkstad i Motala är specialister på stora renoveringar och uppgraderingar. Vår personal har redan stor erfarenhet av dessa tåg och kan effektivt utnyttja befintlig lokal kompetens för att leverera projektet med hög kvalitet och precision, säger Björn Asplund, VD för Alstom Sverige.

- Västtrafik ser fram emot att genomföra de upphandlande åtgärderna som fordonen behöver. Det kommer att säkra driften av fordonen samt bidra till en bättre kundupplevelse under fordonets kvarvarande livslängd. Vi ser framemot att genomföra arbetet ihop med Alstom-Motala Train som har lång erfarenhet från liknande arbeten på bland annat berörda fordonstyper, säger Bülent Esenteg, Fordonsförvaltare Tåg X11-X14 Västtrafik.

X12- och X14-tågen tillhör X10-familjen och tillverkades 1991-1995 av ASEA / ABB. Västtrafik använder dessa tåg främst i pendeltrafiken Göteborg-Borås och Uddevalla-Borås-Varberg. Västtrafiks tågflotta innehåller flera andra typer av fordon, bland annat 27 Alstom Coradia Nordic tåg, och även de underhålls av Alstom i Göteborg.

Presskontakt :
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som  leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.   www.alstom.com   www.alstom.com/nordics

Om oss

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro. Alstom is a global leader in the world of power generation, power transmission and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative and environmentally friendly technologies. Alstom builds the fastest train and the highest capacity automated metro in the world, provides turnkey integrated power plant solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal and wind, and it offers a wide range of solutions for power transmission, with a focus on smart grids. The Group employs 93,000 people in around 100 countries. It had sales of over €20 billion and booked €21.5 billion in orders in 2013/14. www.alstom.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia