Alstom Transport på Nordic Rail8 oktober 2007

Alstom Transport på Nordic Rail 2007: Citadis från Madrid på plats i Jönköping

Alstom Transport deltar i Nordic Rail-mässan 2007 med flera seminarier och en monter, B02:18. I montern visas bland annat en applikation för ERTMS, den nya standarden för signalsystem som nu införs i Europa. På plats finns också en spårvagnsmodell, utvecklad av Designhögskolan i Umeå, i studien av en framtida spårvagn för Stockholm.

Dessutom ställer vi ut en spårvagn: Citadis Madrid För första gången på Nordic Rail visas i år en spårvagn. Citadis Madrid har under sommaren gått i trafik på Djurgårdslinjen i Stockholm som årets gästspårvagn. Därefter gick den i testtrafik under september månad på Lidingöbanan utanför Stockholm. Spårvagnen har uppvisat mycket goda egenskaper på de båda linjerna.

Madrid har beställt 70 spårvagnar av modellen Citadis som är en av världens mest spridda spårvagnsmodeller. Alstom har hittills fått order på nära 1000 Citadis-fordon, från 24 städer världen över. Över 500 av dessa fordon är redan i trafik, förutom i Madrid även i Dublin, Bordeaux, Montpellier - som var först att beställa Citadis - Grenoble, Strasbourg m fl städer.

Alstom arrangerar två utställarseminarier: ? Duospårvagn - utvecklar städer och regioner: 9 oktober kl 13.00 ? 25 års erfarenheter av höghastighetståg - nu kommer nästa generation: 9 oktober kl 14.00

Vi deltar även i konferensprogrammet med två seminarier: ? Ökad kapacitet och större säkerhet med ERTMS - Alstom har levererat 20 anläggningar i 10 länder: 11 oktober kl 12.00 ? Alstoms erfarenheter från OPS/PPP-projekt i Spanien och ett svenskt exempel - Ostlänken: 11 oktober kl 12.00

Aktuella bilder för publicering finns att hämta i vår monter (B02:18).

Välkommen!

ALSTOM - 3 avenue André Malraux - 92309 Levallois Perret CedexALSTOM - Gamla Brogatan 34, 111 20 StockholmOm oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera