Alstoms vätgaståg Coradia iLint har gjort sin första lyckade testkörning i 80 km/h

Alstom har genomfört den första lyckade provkörningen i 80 km/h av världens enda bränslecelltåg Coradia iLint på sin egen testbana i Salzgitter i Tyskland. Omfattande testkörningar kommer att genomföras under fyra veckor i Tyskland och Tjeckien under de kommande månaderna innan Coradia iLint kör sina första passagerare på sträckan Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven i Tyskland i början av 2018.

Coradia iLint är det första passagerartåget i världen med lågt golv som producerar elen för framdriften med hjälp av vätgas. Tåget är helt tyst och släpper bara ut ånga och kondenserat vatten. Coradia iLint särskilt lämpad för drift på icke-elektrifierad järnväg. Med Coradia iLint får man en hållbar tågtrafik med bibehållen hög tågprestanda.

- Coradia iLint och vår bränslecellsteknik gör Alstom till den första järnvägstillverkaren som erbjuder ett nollutsläppsalternativ för publik transport. Vårt nya drivsystem, som hittills framgångsrikt provats på en testbana, även använts på ett tåg för första gången - ett viktigt steg mot en mer miljövänliga transporter i Europa, säger Didier Pfleger, vice VD för Alstom Tyskland och Österrike.

De dynamiska tester har utförs i Salzgitter med en hastighet på 80 km/h och i Velim i Tjeckien med upp till 140 km/h, som är Coradia iLint:s högsta möjliga hastighet.

Alstom har redan skrivit avsiktsförklaringar för att sälja 60 tåg till de tyska delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg och det hessiska transportförbundet "Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Filmklipp och foto finns här https://als.ptn.rs/a/158013

Presskontakt :
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar – anpassade tjänster (underhåll, modernisering, etc.) samt infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,9 miljarder euro och bokförde order för 10,6 miljarder euro under räkenskapsåret 2015/16. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 250 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com   www.alstom.com/nordics

Om oss

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro. Alstom is a global leader in the world of power generation, power transmission and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative and environmentally friendly technologies. Alstom builds the fastest train and the highest capacity automated metro in the world, provides turnkey integrated power plant solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal and wind, and it offers a wide range of solutions for power transmission, with a focus on smart grids. The Group employs 93,000 people in around 100 countries. It had sales of over €20 billion and booked €21.5 billion in orders in 2013/14. www.alstom.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia