Alstoms vätgaståg Coradia iLint har gjort sin första lyckade testkörning i 80 km/h

Alstom har genomfört den första lyckade provkörningen i 80 km/h av världens enda bränslecelltåg Coradia iLint på sin egen testbana i Salzgitter i Tyskland. Omfattande testkörningar kommer att genomföras under fyra veckor i Tyskland och Tjeckien under de kommande månaderna innan Coradia iLint kör sina första passagerare på sträckan Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven i Tyskland i början av 2018.

Coradia iLint är det första passagerartåget i världen med lågt golv som producerar elen för framdriften med hjälp av vätgas. Tåget är helt tyst och släpper bara ut ånga och kondenserat vatten. Coradia iLint särskilt lämpad för drift på icke-elektrifierad järnväg. Med Coradia iLint får man en hållbar tågtrafik med bibehållen hög tågprestanda.

- Coradia iLint och vår bränslecellsteknik gör Alstom till den första järnvägstillverkaren som erbjuder ett nollutsläppsalternativ för publik transport. Vårt nya drivsystem, som hittills framgångsrikt provats på en testbana, även använts på ett tåg för första gången - ett viktigt steg mot en mer miljövänliga transporter i Europa, säger Didier Pfleger, vice VD för Alstom Tyskland och Österrike.

De dynamiska tester har utförs i Salzgitter med en hastighet på 80 km/h och i Velim i Tjeckien med upp till 140 km/h, som är Coradia iLint:s högsta möjliga hastighet.

Alstom har redan skrivit avsiktsförklaringar för att sälja 60 tåg till de tyska delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg och det hessiska transportförbundet "Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Filmklipp och foto finns här https://als.ptn.rs/a/158013

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar – anpassade tjänster (underhåll, modernisering, etc.) samt infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,9 miljarder euro och bokförde order för 10,6 miljarder euro under räkenskapsåret 2015/16. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 250 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia