Mot framtiden med Alstom – ett nyhetsbrev från Alstom Transport om utvecklingen inom järnvägstransporter

Med det här nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som intresserad av, och jobbar med, frågor som rör transporter på järnväg. Vår avsikt är att regelbundet komma ut med nyheter som ger en bild av utvecklingen inom branschen och belyser de utmaningar som är aktuella för de av oss som verkar i och kring järnvägsbranschen.

I det här numret kan du bland annat läsa om införandet av ERTMS, hur tågresandet ökar, Fjärde järnvägspaketet och renässansen inom spårvagnstrafiken. Vi hoppas att vi kan skapa en dialog och ser fram emot dina synpunkter och tips på ämnen att ta upp framöver. Läs nyhetsbrevet här.

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera