SVERIGE KAN BÄTTRENorrköping, den 1 Oktober 2007

SVERIGE KAN BÄTTRE Under Alstomdagen i Norrköping den 27 september diskuterades miljö- och utvecklingsfrågor på hög nivå. Kända debattörer och politiker deltog i detta möte tillsammans med Alstom och de stora aktörerna på den svenska kraft- och transportmarknaden.
– Jag vill att europeisk industri ska vara med på tåget när det gäller investeringar i infrastruktur- och energi. Jag valde att delta på Alstomdagen eftersom jag tycker att det är viktigt att möta industrin, det ger mig återkoppling i mitt arbete, berättade Lena Ek, europaparlamentariker.

– Under Alstomdagen diskuterades hur vi kan förbättra förutsättningarna för framtida generationer, säger Bengt Assar-sson, VD för Alstom i Sverige. Jag vill lyfta diskussionen ett snäpp och fokusera på lösningarna i stället för på problemen. Alstom har alltid arbetat med miljöfrågor och besitter viktig kunskap inom området. Med utgångspunkt i detta vet jag att Sverige kan bättre. Det gäller till exempel på transportområdet där Sverige ligger långt efter många andra länder.

Lena Ek talade bland annat om koldioxidutsläppen från kraft- och transportindustrin och konstaterade att Sverige och övriga Europa kan bättre. Andelen förnyelsebara energikällor måste öka, energieffektiviteten kan bli betydligt högre och det måste till ökade möjligheter för fler miljövänliga och effektiva transporter. Ostlänken är en del i detta arbete, och spelar en viktig roll i den nordiska triangeln. Dock, menade Lena Ek, måste Sverige göra fler insatser på detta område för att hinna med i utvecklingen i övriga Europa. Många har hunnit betydligt längre.
– På flera platser i Europa har satsningar på höghastighetståg lett till att flyget helt konkurrerats ut, berättar Bengt Assarsson. Idag är det ingen som flyger mellan exempelvis Paris och Bryssel. Tåget har blivit det självklara valet.
– Tåg kan givetvis inte ersätta flyg eller bil överallt, men där möjligheterna finns måste vi öka förutsättningarna för tåget att utvecklas. Varför flyger vi mellan Stockholm och Göteborg? Det är en befogad fråga anser Bengt Assarsson.

Ett annat område där stora miljövinster finns är inom rökgasrening. Nästa år begränsas utsläppsrätterna kraftigt. Därmed ökar efterfrågan på energieffektiva anläggningar och effektiva reningsmetoder som kan reducera utsläpp av framför allt koldioxid.
– Vi står mitt i en ny ingenjörsrevolution, som när vi gick från ånga till elektricitet. Nu går vi från elektricitet- och fossilsamhället till smart energi. Här kan Alstom vara en framgångsrik partner, menar Lena Ek.

Alstom testar för närvarande en ny teknik för koldioxidavskiljning i samarbete med E.On vid Karlshamns Kraftverk. Den nya tekniken innebär i praktiken att upp till 90 procent av koldioxiden avskiljs innan rökgaserna släpps ut. – Vi är ett miljöföretag, vare sig det gäller produktion av återvinningsbara tåg, eller reningssystem för olika typer av kraftverk. Målet är alltid detsamma; produkter med hög effektivitet, skonsamma för miljön och för människorna – idag och imorgon, avslutar Bengt Assarsson.

Presskontakt: Bengt Assarsson, VD Alstom Sverige, 011-88340 Helena Karlsson, Kommunikationchef Kraft, 011-88485 Ann-Kari Edenius, Kommunikationschef Transport, 08-7236588

Alstom är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. Alstom levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. Alstom levererar världens snabbaste tåg och ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat. Alstom har 60.000 anställda i 62 länder. I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Oskarshamn 3 och dubbeldäckarna till SJ. I Sverige arbetar ca 1200 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll av SJs dubbeldäckare. Huvudorter för Alstom i Sverige är Norrköping, Stockholm, Västerås och Växjö.
ALSTOM - 3 avenue André Malraux - 92309 Levallois Perret CedexOm oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera