Alteco Medical AB erhåller registrering och order i Brasilien

Som tidigare meddelats tecknade Alteco Medical AB (”Alteco”) under 2017 ett exklusivt distributörsavtal med det brasilianska bolaget Neurotechs Ltda. Avtalet har varit villkorat av att Alteco beviljas en registrering som möjliggör försäljning på den brasilianska marknaden. Registreringen har nu blivit godkänd av brasilianska myndigheter vilket innebär att marknadsföring och försäljningsaktiviteter kan inledas med omedelbar verkan. Alteco har erhållit en order värd 71 500 Euro och målsättningen är att leverera denna under innevarande kvartal.

-Det är spännande att ta steget in på en så stor marknad som Brasilien. Vi har en mycket bra partner i Neurotechs Ltda som har 25 års erfarenhet av försäljning till intensivvårdskliniker i hela Brasilien, säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar