Alteco Medical AB tecknar avtal med ytterligare sjukhus i Tyskland

Alteco Medical AB (”Alteco”) har sedan hösten 2016 drivit ett projekt som går under benämningen ”Clinical ICU Project”, där bolaget bearbetar viktiga kliniker i Tyskland med egna resurser. Målsättningen är att skapa referenser från nyckelkliniker, en regelbunden användning av Alteco® LPS Adsorber samt en större acceptans av Altecos terapi.

Alteco har nu avtalat med ytterligare två sjukhus i Tyskland och har, tillsammans med de tidigare offentliggjorda, nu totalt sex sjukhus med i projektet där dessa sjukhus kommer att behandla minst fem patienter med Alteco® LPS Adsorber. Efter minst fem behandlingar per sjukhus kommer resultaten att granskas av bägge parter tillsammans och målsättningen är att varje klinik skall vara nöjd med utfallet och därmed fortsatt vara en regelbunden användare och viktig kund till Alteco. Målsättningen är också att dessa kliniker skall vara referenser för fortsatt expansion i Tyskland och på andra stora marknader i Europa.

-Det är väldigt tillfredställande att konstatera att vårt erbjudande fungerar på den viktiga tyska marknaden, vi har nu rekryterat totalt sex kliniker i vårt Clinical ICU Project. Vår målsättning är att ha 20 kliniker ombord under 2017. Detta är ett viktigt steg för att på allvar etablera Altecos terapi i Europa, säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017.


Om Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.

Prenumerera

Dokument & länkar