Alteco Medical AB tecknar distributionsavtal med R-Pharm i Ryssland och erhåller order värd 180 000 Euro

Alteco Medical AB (”Alteco”) har tecknat ett distributionsavtal med det ryska läkemedelsbolaget R-Pharm. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning och ger R-Pharm rättighet att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Moskva och i det sk.”centrala federala distriktet”. Detta område har nästan 40 miljoner invånare.

R-Pharm har mer än 3 500 anställda och bearbetar samtliga sjukhus i Moskva och övriga områden som ingår i distributionsavtalet. Bolaget har också stor erfarenhet av kompletterande produkter inom sepsisområdet och därmed ett omfattande kontaktnät av behandlande läkare inom Altecos kärnområde.

I samband med avtalstecknandet erhåller Alteco en initial order till ett värde av 180 000 Euro. Ordern är tänkt att levereras i innevarande kvartal.

Det är glädjande att vi nu tecknar avtal med ett stort och framgångsrikt bolag som R-Pharm. Alteco kommer att markant öka närvaron i Moskva med omnejd då R-Pharm har en mycket stark närvaro i detta område. Bolaget har också ett upparbetat kontaktnät inom sepsisorådet, något som kommer att gynna Alteco , säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar