Tecknar distributionsavtal med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG och inleder bearbetningen av den tyska marknaden för hjärt-kärl och ECMO patienter

Alteco Medical AB (”Alteco”) har som målsättning att bredda sin verksamhet till att också omfatta nya patientgrupper som bedöms kunna ha stor nytta av behandling med Alteco® LPS Adsorber. Bakteriespridning vid stora hjärt och kärl operationer är ett problem som kan leda till sepsis i det omedelbara postoperativa skedet. Genom att behandla med Alteco® LPS Adsorber kan detta förhindras eller stävjas och ge förbättrad postoperativ återhämtning.

För att effektivt kunna bearbeta samtliga hjärt-kärl och ECMO kliniker på den tyska marknaden tecknar nu Alteco ett distributionsavtal med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG (”Cormed”). Totalt genomförs cirka 90 000 hjärt-kärloperationer och mer än 10 000 ECMO behandlingar årligen i Tyskland. Cormed har funnits på marknaden i 25 år och bearbetar med framgång de flesta hjärt och ECMO-kliniker i landet, bolaget samarbetar med ledande globala tillverkare av hjärt/lungmaskiner och annan utrustning som används på dessa kliniker.  

Genom samarbetet med en av Tysklands ledande aktörer på hjärt-kärlområdet så tar Alteco ett stort och viktigt steg framåt i ambitionen att göra vår behandling tillgänglig för nya, stora patientgrupper. Alteco kommer nu i samarbete med en av Cormeds nyckelkliniker att behandla ett minde antal patienter, detta för att verifiera produktens förväntade effekt på denna nya grupp. Därefter börjar vi det oerhört spännande arbetet med att lansera Alteco® LPS Adsorber i det nya segmentet, något vi siktar på att komma igång med i Q2, säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar