Avnotering av Althin Medical aktien

Avnotering av Althin Medical aktien Baxter Sweden AB har den 2 mars 2000 fullföljt erbjudandet till innehavarna av aktier av serie B i Althin Medical AB ("Althin Medical") utom Althinvest International AB ("Althinvest"). Vidare har Baxter International Inc. och Baxter Sweden AB (tillsammans "Baxter") den 6 mars 2000 fullföljt avtalet med ägarna till Althinvest rörande förvärv av Althinvest. Baxter kontrollerar därmed totalt 99,5 procent av antalet aktier och 99,8 procent av antalet röster i Althin Medical. Med anledning av detta har styrelsen för Althin Medical ansökt om avnotering av Althin Medical aktien från O-listan vid OM Stockholmsbörsen från och med den 22 mars 2000. Sista handelsdag för Althin Medical aktien på OM Stockholmsbörsen är därvid den 21 mars 2000. Stockholm den 15 mars 2000 ALTHIN MEDICAL AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Larsson, styrelseordförande Althin Medical, tel 08-788 5000 Althin Medical AB är en internationell, medicinteknisk koncern med huvudverksamhet inom området hemodialys. Försäljningen av koncernens produkter sker genom en världsomspännande organisation som täcker ett 70- tal länder via 13 egna bolag och 50-talet distributörer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00810/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar