Delårsrapport för Althin Medical AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ALTHIN MEDICAL AB Januari - Mars 1999 *Koncernens försäljning för jämförbara enheter uppgick till SEK 231,7m (231,8). *Rörelseresultatet förbättrades till SEK -13,5m (-42,0). *Resultatet efter finansnetto uppgick till SEK -19,7m ( -52,0). *Operativt kassaflöde uppgick till SEK 4,3m (-50,4). *Bruttomarginalen var under första kvartalet 31,2% jämfört med 23,5 % för motsvarande period föregående år. *Stark orderingång för dialysmaskiner under det första kvartalet. *Soliditeten uppgick till 33,1% (35,0%), samt vid årsskiftet 1998 till 33,0%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00190/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00190/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar