Althin Medical's Portland-fastighet såld

Althin Medical´s Portland-fastighet såld I samband med att Althin Medical i slutet av 1997 flyttade sin tillverkning av dialysmaskiner från Portland, Oregon till Miami Lakes, Florida bjöds fastigheten i Portland ut till försäljning. Fastigheten är nu såld och inbringade en reavinst på ca 10 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas under tredje kvartalet. Tillverkningen av dialysmaskiner i Miami fungerar nu tillfredsställande. Som tidigare meddelats kommer även den tillverkning som nu sker i Ronneby av dialysmaskiner flyttas till Miami som ett led i den koncentration och specialisering av fabrikerna som styrelsen beslutat om. Ronneby 1998-10-01 Althin Medical AB Anders Althin För ytterligare information, var god kontakta Gunnar Högberg tel.: 0457-759 25.

Dokument & länkar