Altimas noteringsprospekt offentligt

Altimas noteringsprospekt offentligt Noteringsprospektet kring utdelningen och noteringen av aktierna i Altima är nu offentligt. Distributionen påbörjades på torsdagen. Prospektet sänds till alla aktieägare i NCC. För den som ej är aktieägare i NCC finns prospektet tillgängligt via www.altimagroup.com och www.ncc.info, www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden samt kan rekvireras på Handelsbankens bankkontor i Sverige. Altima delas ut till NCC:s aktieägare. För varje tiotal aktier i NCC (oavsett aktieslag) erhålls en aktie i Altima. Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt till utdelning är den 9 december 2003. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Altima är den 12 december 2003. Första dag för handel i Altima-aktien är den 16 december 2003. För ytterligare information: Mikael Öberg, koncernchef Altima AB, tfn 031-57 84 30 eller 070-671 90 04 Peter Dahlsten, ekonomichef Altima AB, tfn 031-57 84 32 eller 070-528 45 34 Bianca Timoteusson, IR-koordinator Altima AB, tfn 031-57 84 31 eller 070- 658 63 07 Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder kronor och 950 medarbetare är Altima en av de största aktörerna inom maskinuthyrningsbranschen i Norden och Baltikum. Läs mer om företaget på www.altimagroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00820/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00820/wkr0003.pdf Noteringsprospekt