Delårsrapport januari – september 2017Alvestaglass AB

Alvestaglass befinner sig i en otroligt stark utveckling- och expansionsfas. Vi har väldigt höga målsättningar
för 2018 och under Q3 har det varit en intensiv period för att lägga grunden till det. Vi anställer både i
fabriken och på säljsidan för att möte den stigande efterfrågan. Vårt målmedvetna arbete med att öka
exportandelen skördar nu framgångar. Idag svarar exporten för 13% av bolagets totala omsättning och
vi ser stora möjligheter att andelen ska fortsätta att öka under det kommande året.

Juli – september 2017 (Q3)
Nettoomsättningen uppgick till 24 089 tkr (15 931), vilket motsvarar en ökning om 51,2%. Bruttomarginalen uppgick till 54,4% (52,9%). Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 3 175 tkr (1 732). Resultat före skatt uppgick till 2 501 tkr (1 246).

Januari – september 2017
Nettoomsättningen uppgick till 64 266 tkr (42 471), vilket motsvarar en ökning om 51,3%. Bruttomarginalen uppgick till 53,2% (57,7%).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 6 057 tkr (4 690). Resultat före skatt uppgick till 4 038 tkr (3 190).

Väsentliga händelser under Q3
I Q3 ökar Alvestaglass omsättningen med drygt 51 % jämfört med föregående år. Under perioden lanserades
ett par produkter som blivit stora försäljningsframgångar; LOHILO® Chocolate Brownie 350 ml och Caramel
Peanut Bar 70 ml. Intresset för functional food ökar kraftigt, vilket gör att Alvestaglass lägger stort fokus på
området. Exporten fortsätter att öka stadigt och uppgick till 3 200 tkr under kvartalet. Samtidigt har ett flertal förhandlingar
påbörjats om att utöka försäljningen till fler marknader. Som ett led i detta har Alvestaglass inlett flera processer
där bolaget kommer att utveckla fler exportvänliga och innovativa produkter för lansering under 2018.
Prognosen från halvårsrapporten om en positivare resultatutveckling har infriats under Q3. Vinstmarginalen
uppgår till 10,4%, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Omsättningen under oktober månad uppgick till 8 346 tkr (5 186), vilket motsvarar en tillväxt om 60,9%.
Alvestaglass är i slutfasen av att teckna ett större femårigt distrubtionsavtal i Norge.

Taggar:

Om oss

Alvestaglass AB ska tillverka högkvalitativ glass med spännande smaker i en förpackning med inbjudande design, till kunder med högre krav och till ett rimligt pris. Distributionen sker via livsmedelshandeln, grossister samt glassbarer och restauranger.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Alvestaglass befinner sig i en otroligt stark utveckling- och expansionsfas. Vi har väldigt höga målsättningar för 2018 och under Q3 har det varit en intensiv period för att lägga grunden till det. Vi anställer både i fabriken och på säljsidan för att möte den stigande efterfrågan. Vårt målmedvetna arbete med att öka exportandelen skördar nu framgångar. Idag svarar exporten för 13% av bolagets totala omsättning och vi ser stora möjligheter att andelen ska fortsätta att öka under det kommande året.
Richard Hertvig