Halvårsrapport januari – juni 2017Alvestaglass AB

Branschen kan se tillbaka på ett Q2 med generellt ganska dystra försäljningssiffror beroende på den kyliga
våren. Glassförsäljningen är väderberoende och vi får ofta frågan hur det påverkar oss.
Alvestaglass ökar omsättningen med 40% under andra kvartalet jämfört med föregående år! Vi vågar tänka
annorlunda och går mot strömmen. Vi levererar nya produkter som tas emot väl av våra kunder och vi syns
på olika event runt om i Sverige. Att vara innovativ och följa dagens trender har visat sig vara ett framgångsrecept.
Exportandelen kommer att fortsätta växa framöver och under Q2 kan vi lägga till ett nytt avtal med 7-Eleven
i Danmark. Detta blir också vårt första steg in på den danska marknaden. Finland och Estland går redan
över förväntan och våra samarbetspartners är väldigt nöjda med utvecklingen.
Ett större test på stycksaksmarknaden har gjorts med mycket goda resultat. Alvestaglass tar ordentliga
andelar på våra försäljningspunkter och vi ser stora möjligheter att växa kraftigt inom segmentet under
2018. Totalt omsätter stycksaksmarknaden i Sverige ca 1 miljard SEK.
I Sverige ser vi trender som eko, * fritt från och hälsa. Att ligga i framkant när det gäller
produktutveckling är något vi strävar efter hela tiden och det kommer vara det som avgör vem som
håller i stafettpinnen.

April – juni 2017 (Q2)
Nettoomsättningen uppgick till 22 917 tkr (16 363), vilket motsvarar en ökning om 40,1%. Bruttomarginalen uppgick till 52,0% (59,9%).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 1 392 tkr (1 580). Resultat före skatt uppgick till 687 tkr (1 075).

Halvår jan – juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 40 177 tkr (26 540), vilket motsvarar en ökning om 51,4%. Bruttomarginalen uppgick till 52,5% (60,7%).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 882 tkr (2 957). Resultat före skatt uppgick till 1 537 tkr (1 944).

Väsentliga händelser under perioden Q2
Omsättningen ökar under Q2 med 40,1% och bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas. Trots en
kylig vår och avsaknad av högsommarväder visar Alvestaglass en god utveckling. Vinsten är något lägre
än tidigare år beroende på investeringar i marknadsföring, uppbyggnad av organisationen och marknadsutveckling
utanför Sverige. Bolaget har tagit stora utvecklingskostnader under det första halvåret som inte
belastar resultatet under Q3 och Q4. Detta kommer att påverka resultatutvecklingen positivt framöver.
Bruttomarginalerna är också något lägre än tidigare år, vilket beror på att andelen produkter som tillverkas
av andra varumärken (Haägen Dazs och Bartolini), men som säljs av Alvestaglass i Sverige, successivt har ökat.
LOHILO är det varumärket som ökar mest och en starkt bidragande orsak till exportframgångarna.
Under perioden har Alvestaglass etablerat försäljning av LOHILO i Danmark och i Finland har lansering
skett tidgare under året. Planen är att öppna upp för fler länder inom kort.
Flera nya smaker har lanserats under perioden såsom Cookie Dough och Cinnamon Bun för LOHILO och
Apelsin/Choklad och Laktosfri Päronsplit för Alvestaglass. Smakerna har mottagits väl av konsumenterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Omsättningen under juli månad uppgick till 8 276 tkr (5 655), vilket
motsvarar en tillväxt om 46,3%.

Om oss

Alvestaglass AB ska tillverka högkvalitativ glass med spännande smaker i en förpackning med inbjudande design, till kunder med högre krav och till ett rimligt pris. Distributionen sker via livsmedelshandeln, grossister samt glassbarer och restauranger.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission genom sk crowdfunding via Pepins Group AB. Emissionskursen var 50 kr. Kursen stannade på 100 kr vid senaste handelstillfället i juni, 2017. Nästa handelstillfälle inleds den 13 september, 2017. Handel i ägarbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB kommer ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. För mer information se www.pepins.com/marknad
Twittra det här

Citat

Branschen kan se tillbaka på ett Q2 med generellt ganska dystra försäljningssiffror beroende på den kyliga våren. Glassförsäljningen är väderberoende och vi får ofta frågan hur det påverkar oss. Alvestaglass ökar omsättningen med 40% under andra kvartalet jämfört med föregående år! Vi vågar tänka annorlunda och går mot strömmen. Vi levererar nya produkter som tas emot väl av våra kunder och vi syns på olika event runt om i Sverige. Att vara innovativ och följa dagens trender har visat sig vara ett framgångsrecept. Exportandelen kommer att fortsätta växa framöver och under Q2 kan vi lägga till ett nytt avtal med 7-Eleven i Danmark. Detta blir också vårt första steg in på den danska marknaden. Finland och Estland går redan över förväntan och våra samarbetspartners är väldigt nöjda med utvecklingen. Ett större test på stycksaksmarknaden har gjorts med mycket goda resultat. Alvestaglass tar ordentliga andelar på våra försäljningspunkter och vi ser stora möjligheter att växa kraftigt inom segmentet under 2018. Totalt omsätter stycksaksmarknaden i Sverige ca 1 miljard SEK. I Sverige ser vi trender som eko, * fritt från och hälsa. Att ligga i framkant när det gäller produktutveckling är något vi strävar efter hela tiden och det kommer vara det som avgör vem som håller i stafettpinnen.
VD Richard Hertvig