Alzinova Delårsrapport 1

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport 1 

Tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -855 992 SEK (-880 250 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,16) före utspädning och -0,16 SEK efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 92,4 % (95,1 %)

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar