Marknadsmeddelande 189/15 – Alzinova AB noteras på AktieTorget den 25 november 2015

Första handelsdag på AktieTorget för Alzinova ABs aktie är den 25 november 2015. Kortnamnet för aktien är ALZ.

Teckningskurs: är 9,40 SEK per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: ALZ
Aktienamn: Alzinova
ISIN-kod: SE0007413455
Orderboks-id:
115944

Organisationsnummer: 556861-8168
Kvotvärde: 0,263 SEK
Första handelsdag: 25 november 2015
Antal aktier: 4 312 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om teckningsoptionen:

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 9,40–12,20 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjande-perioden påbörjas.

Kortnamn: ALZ TO 1
Värdepappersnamn: Alzinova TO 1
ISIN-kod: SE0007465208
Orderboks-id:
115945

Första handelsdag: 25 november 2015

Teckningsperiod: 4 november 2016 till och med den 25 november 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 18 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera