Lågprisflygen ökar i norra Europa

Situationen för lågprisflygen i Europa varierar starkt visar nya siffror från Amadeus. Sett till kapacitet under årets första sex månader hade Warzawa en tillväxt på 63 procent medan Madrid uppvisade en nedgång på 27 procent. Köpenhamn är draglok för tillväxten i Norden, med en uppgång på 28 procent.

Stockholm, 11 november 2013: Ny statistik från Amadeus verktyg Air Traffic visar att lågprisflygbolagen ökar starkt på global nivå. Kapaciteten* av flygstolar hos dessa bolag har under årets första sex månader ökat med 6,8 procent jämfört med samma period 2012. Siffrorna visar en stark tillväxt i Asien (28,7 procent) och Mellanöstern (17,7 procent), medan ökningen i Europa (0,8 procent) och Nordamerika (1,5 procent) är måttlig.

Region Totalt antal flygstolar hos lågprisbolag 2012 (miljoner) Totalt antal flygstolar hos lågprisbolag 2013 (miljoner) Total ökning av flygstolar hos lågprisbolag (miljoner) Förändring
Globalt 523.2 558.9 35.6 6.80%
Asien 100.4 129.3 28.9 28.70%
Nordamerika 151.8 154.0 2.2 1.50%
Mellanöstern 11.5 13.5 2.0 17.70%
Europa 180.6 182.0 1.4 0.80%
Sydvästra Stillahavsområdet 22.4 23.3 0.9 4%
Afrika 3.8 4.3 0.5 13.10%
Sydamerika 52.7 52.4 -0.3 -0.60%

Förändring av kapacitet efter region. Första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2013.

Kontraster i Europa
I Europa är utvecklingen bland lågprisflygbolagen mycket varierande. I södra Europa har kapaciteten minskat och störst nedgång bland regionens huvudstäder har Madrid med 27 procent. Även Aten och Rom har en negativ utveckling (-17 resp. -14 procent). Situationen står i stark kontrast till stora delar av östra och norra Europa: Warzawa tog ett rejält kliv uppåt med en kapacitetsökning på hela 63 procent och lågprisflygen står nu för 27 procent av stadens totala kapacitet. Även Köpenhamn visar en starkt tillväxt på 28 procent, samt Istanbul med 19 procent.

London ohotad etta
Med nästan 15 miljoner tillgängliga flygstolar inom lågprissegmentet är Londons kapacitet med marginal störst i världen – ungefär 1,5 gånger fler är den näst största staden för lågprisflyg, Sao Paulo. Tillväxttakten är dock väsentligt högre för de två följande största städerna sett till total kapacitet: Jakarta (44 procent) och Kuala Lumpur (15 procent). Tillväxten för London är endast 3 procent.

Stad Total kapacitet hos lågprisbolag första halvåret 2012 Total kapacitet hos lågprisbolag första halvåret 2013 Förändring
1. London 14,381,410 14,770,173 3%
2. Sao Paulo 10,053,159 10,751,221 7%
3. Jakarta 6,513,041 9,380,306 44%
4. Kuala Lumpur 7,116,362 8,155,005 15%
5. Las Vegas 7,556,416 7,515,394 -1%
6. Denver 7,107,811 6,905,360 -3%
7. Chicago 6,541,093 6,852,703 5%
8. Barcelona 6,681,110 6,696,157 0%
9. New York 6,325,789 6,594,414 4%
10. Manila 5,615,765 5,743,015 2%

Tio största städerna rankade efter total kapacitet hos lågprisbolag första halvåret 2013.

Stark tillväxt i Asien
Regionen med störst tillväxt är Asien med 28 procent. Efter Jakarta är staden med störst absolut tillväxt inom lågprissegmentet Bangkok med 2,8 miljoner fler flygstolar – en ökning med 30 procent. Anmärkningsvärt är tillväxten i Tokyo på hela 178 procent (1,1 miljoner fler flygstolar), vilket tyder på att destinationens traditionella fokus på fullserviceflyg kan vara på väg att ändras.

- Lågprisbokningar genom Amadeus ökade med 25 procent under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Vi kan se att lågprisbolagen utnyttjar möjligheten vi erbjuder att ta sig in på affärsresemarknaden med högre marginaler och att expandera till regioner där de idag har en begränsad marknadsposition, säger Alexandre Jorre, specialist på lågprisbolag hos Amadeus. Här fortsätter Amadeus att utveckla nya lösningar för att hjälpa våra kunder. Ett exempel är nya funktionaliteten ”light ticketing” som kommer att implementeras av easyJet i slutet av november, och som gör det enklare för resebyråer att boka lågprisflyg.

För mer läsning om förändringarna i landskapet för lågprisflyg, se Alexander Jorres artikel här.

Om Amadeus Air Traffic
Air Traffic är en del av Amadeus portfölj Travel Intelligence. Verktyget använder kapacitet och andra datakällor för att beräkna uppskattningar av den totala volymen flygpassagerare för samtliga O&D (Origin & Destination) i världen, även de som domineras av lågprisflygbolag.

* Alla siffror avseende ”kapacitet” i denna analys innebär antalet flygstolar hos lågprisflygbolag. När kapacitet för en region eller stad anges, avses flygstolar hos avgående flyg från denna region eller stad.


Kontaktinformation
Jesper Söderström
VD, Amadeus Scandinavia
Tel: +46 8 458 05 00
E-mail: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus är en ledande leverantör av avancerade tekniska lösningar för den globala reseindustrin. Kundgrupper inkluderar operatörer (flygbolag, hotell, tåg, färjebolag m.fl.), återförsäljare (resebyråer och webbsidor) och köpare (företag och affärsresebyråer).

Amadeusgruppen har runt 10 000 anställda över hela världen, fördelade på centralkontor i Madrid (huvudkontor), Nice (utveckling) och Erding (operativ verksamhet), samt 71 lokala organisationer världen över.

Amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell. Under 2012 rapporterade företaget intäkter på 2 910 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 1 108 miljoner euro.

Amadeus är noterat på den spanska aktiebörsen under förkortningen ”AMS.MC” och ingår i indexet IBEX 35.

För mer information om Amadeus, besök http://www.amadeus.com/sca

Taggar:

Prenumerera