Långdistansresor med tåg i Europa ökar till 1,36 miljarder resenärer år 2020

En ny rapport från Amadeus identifierar sex nyckeltrender som kommer att driva tillväxten av tågresenärer på långdistans fram till år 2020.

Stockholm, 25 februari 2013: Amadeus, en ledande teknikleverantör till den globala reseindustrin, publicerar idag rapporten The Rail Journey to 2020. Rapporten beräknar att tågtrafiken på långdistans kommer att öka med 21 procent (2,2 procent årligen) till 2020 för att nå över 1,36 miljarder resenärer, en ökning med 238 miljoner från år 2011. Ökningen förutsätter att utvecklingen inom sex nyckelområden fortskrider som förutspått.

Rapporten fokuserar på perioden 2011-2020, då den europeiska tågindustrin kommer att påverkas av en kombination av faktorer utan tidigare motstycke. En del av dessa beror på strukturella förändringar medan andra följer på de möjligheter som skapas av infrastrukturella investeringar och teknik. Rapporten identifierar fyra viktiga marknader som styr den förväntade tillväxten av antalet resenärer under perioden 2011-2020: Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Tyskland.

Rapporten är baserad på officiell data och beräkningsmodeller enligt bästa praxis från en forskningsgrupp på Amadeus. Över 100 källor från järnvägsföretag samt offentliga organisationer och tillsynsorgan har tillfrågats. Amadeus har utvecklat prediktiva modeller baserade på geografiska samband mellan andelen långdistansresor av den totala tågtrafiken, nationell befolkningstäthet, järnvägsnätets utbrednad och tågindustrins struktur.

The Rail Journey to 2020 ger en översikt av den europeiska tågmarknaden i dag och beskriver sex viktiga trender som kommer att forma utvecklingen av passagerartrafiken med tåg samt dess relation med andra typer av transportmedelfram till 2020. Dessa är:

  • ˜Liberalisering
  • ˜Nya aktörer på marknaden
  • ˜Färdigställandet av nya höghastighetslinjer
  • ˜Nya knutpunkter
  • ˜Samarbeten mellan flyg-tåg och tåg-tåg
  • ˜Järnvägarnas kostnader

Utifrån dessa trender har ett grundläggande scenario utvecklats som värderar affärsmöjligheterna inom passagerartrafiken fram till 2020. Scenariot avslutas med kommentarer om hur tågoperatörer kan dra nytta av de trender som omvandlar tågindustrin och utifrån dessa positionera sig för att dra fördel av de möjligheter som för närvarande ligger utanför deras gränser.

Rapporten kan laddas ned här.

Mot bakgrund av EU-kommissionens förslag inom tågområdet i Roadmap to a Single European Transport Area, som publicerades 2011, syftar The Rail Journey to 2020 till att informera om hur en sömlös, gränsöverskridande tågtrafik i hela Europa kan bli verklighet, säger Thomas Drexler, Director of Rail på Amadeus.

– På Amadeus arbetar vi hårt för att hitta sätt att samarbeta med tågföretag och resesäljare för att uppnå detta. Vi utvecklar nu den första bokningsplattformen som är helt ägnad till tågtrafik, vilket gör tågresandet tillgängligt för fler potentiella resenärer genom ett omfattande försäljningsnätverk med flera kanaler. Hittills har SNCF, Eurostar, Thalys, Lyria, Trenitalia och SJ valt Amadeus som sin globala distributionspartner, och vi planerar att integrera fler stora järnvägslinjer inom en snar framtid, fortsätter Thomas Drexler.

Amadeus Rail är ett affärsområde inriktat på att tillgodose behoven hos tågföretag runt om i världen. Affärsområdet distribuerar innehåll till över 100 tågföretag, inklusive Deutsche Bahn och Renfe, samt erbjuder IT-tjänster. Amadeus Rail har över 250 tågexperter i fem kompetenscenter (Nice, Bad Homburg, Sydney, Toronto och Madrid). För mer information, besök www.amadeusrail.net.


Kontaktinformation
Jesper Söderström
VD, Amadeus Scandinavia
Tel: +46 8 458 05 00
E-mail: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Amadeus Corporate Communication
Tel: +34 91 582 0160
E-mail: mediarelations@amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus är en ledande leverantör av avancerade tekniska lösningar för den globala reseindustrin. Kundgrupper inkluderar operatörer (flygbolag, hotell, tåg, färjebolag m.fl.), återförsäljare (resebyråer och webbsidor) och köpare (företag och affärsresebyråer).

Amadeusgruppen har runt 10 000 anställda, fördelade på centralkontor i Madrid (huvudkontor), Nice (utveckling) och Erding (operativ verksamhet), samt 73 lokala Amadeusorganisationer världen över.

Amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell som genererade fler än 947 miljoner fakturerbara resetransaktioner under 2011. Under 2011 rapporterade företaget motsvarande intäkter på 2 712 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 1 039 miljoner euro.

Amadeus är noterat på den spanska aktiebörsen under förkortningen ”AMS.MC” och ingår i indexet IBEX 35.

För mer information om Amadeus, besök www.amadeus.com/sca

Taggar:

Prenumerera